rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Auteur: Louise Dijkmans

#ikzorg met hulpverleners Trias

Het ministerie van VWS start 1 november met de landelijke publiekscampagne Ik zorg. / #ikzorg. In de campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn, waaronder Jamile, Carolien en Celine van Trias … Hun portretten plus verhalen zijn vanaf 1 november te vinden  op de website www.ontdekdezorg.nl  Hier alvast een voorproefje met Jamile in de hoofdrol: 

Jamile, pedagogisch personal coach

Ik werk met 12– tot 18jarigen en probeer ze letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Veel jongeren houden niet van praten en schieten al helemaal in de weerstand als ze bepaalde dingen moeten doen. Bij mij in de sportschool hebben ze veel meer vrijheid. Ze kloppen zelf bij mij aan met een hulpvraag. Vanuit daar kijk ik hoe ik ze verder kan helpen.
Ik ben zowel pedagogisch medewerker als sportcoach. Deze twee beroepen combineer ik in de sportschool zodat jongeren in hun fysieke kracht gezet worden en zelfvertrouwen opbouwen. Een mooi voorbeeld is een jongen die bij mij aanklopte met flink overgewicht. Hij kon nog geen vijf minuten bewegen en was onzeker. Inmiddels is hij 30 kilo afgevallen en één bonk spieren. Zo’n transformatie doet wat met je als mens. We hebben hem letterlijk en figuurlijk zien groeien.


Campagne #ikzorg met hulpverleners Trias

Het ministerie van VWS start in september met de landelijke publiekscampagne #ikzorg. In de campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn, waaronder Carolien, Celine en Jamile van Trias … Hun portretten plus de korte interviews die met hen gehouden zijn komen op een nog te ontsluiten website van VWS. Hier alvast een voorproefje met Carolien in de hoofdrol: 


Carolien FOTO

Ambulant hulpverlener met Topdog

‘Ik heb eigenlijk twee functies: als ambulant hulpverlener maak ik deel uit van een team dat jongeren ondersteunt als ze uit dreigen te vallen op school door stress. We zien jongeren die last hebben van ADHD, maar ook drugsproblemen of niet meer thuis kunnen wonen vanwege allerlei problemen. Mijn taak is om de juiste hulp voor hen in te schakelen. Soms kan ik ze zelf helpen, bijvoorbeeld door meer structuur aan te brengen in iemands leven of financiën op orde te brengen. Sommige jongeren hebben al heel veel aan een luisterend oor.

Zo heb ik veel met een jongen gepraat die last had van depressies. Eerder was hij daarvoor ook opgenomen. In die kliniek kreeg hij een groepje vrienden, die er inmiddels allemaal niet meer zijn. Hij vond het heel prettig om daarover te kunnen praten met mij, want dat kon hij niet met zijn familie en vrienden.

Daarnaast werk ik veel met twee honden. Door een dier in de gesprekken te betrekken maak je alles wat luchtiger en niet zo formeel. Ik werk met de methodiek Top Dog en kan jongeren meer leren over hun lichaamshouding en communicatiestijl.

Zo help ik iemand met een laag niveau. Als we samen met de hond lopen, geeft hij het dier allerlei verschillende commando’s achter elkaar: zit, lig, loop… Die hond raakt natuurlijk helemaal in de war. Ik leer hem maar één commando te geven. Op deze manier leerde hij uiteindelijk beter te communiceren op school en in het gezin. Dat is natuurlijk heel leuk.’

Meer informatie? l.dijkmans@trias-groep.nl (Louise Dijkmans)


‘Preventief handelen verkleint risico op SGOG’

In opdracht van Trias heeft Simone Kuchenbecker in 2018 onderzoek gedaan naar het handelen van pleegzorgwerkers bij seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) in pleeggezinnen. De aanleiding van dit onderzoek zijn de landelijk stijgende cijfers van SGOG binnen pleegzorg en de handelingsverlegenheid van professionals omtrent dit onderwerp. Het doel van dit onderzoek is om de handelingsverlegenheid van de pleegzorgwerker rondom deze thema’s te verminderen en het risico op SGOG te verkleinen.

De onderzoeksvraag die de leidraad is van het onderzoek luidt: ‘Hoe kunnen pleegzorgwerkers van Trias Pleegzorg hun handelen in de begeleiding bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag in pleeggezinnen verbeteren?’ Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is literatuur- en praktijkonderzoek gedaan.

Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de verbeteringen liggen in het preventief handelen, het implementeren van een helder beleid, duidelijke richtlijnen en voldoende een-op-een contact met de jeugdige. Ook op het gebied van kennis en vaardigheden liggen verbeteringsmogelijkheden. Wanneer aan de bovenstaande thema’s wordt gewerkt, kunnen de pleegzorgwerkers hun handelen verbeteren in de begeleiding bij SGOG.

Voor het vervolg en meer informatie: Eric Lieben (038) 456 46 00.


Onderzoek seksuele ontwikkeling en opvoeding / LOVE-regels

Jonna de Jongh (4e jaars student Pedagogiek) heeft onderzoek gedaan bij Trias Pleegzorg naar het thema Seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding. Op 27 juni presenteerde zij haar onderzoek voor medewerkers van Trias Pleegzorg. Ze onderzocht welke behoeften of wensen pleegouders hebben omtrent het thema seksuele ontwikkeling van hun pleegkind. Er was ook aandacht voor seksueel overschrijdend gedrag. 

In het onderzoek beschrijft Jonna de LOVE regels die gebruikt kunnen worden bij seksuele opvoeding.
L = Let op je puber. O = Open communicatie. V = Voorbeeld geven. E = Er zijn voor je puber.

L – Welke vrienden heeft je pleegkind? Welke internetsites kijkt je kind? Is jouw kind verlief?

O – Start een gesprek op een geschikt moment. Stel open vragen.

V – Laat als ouders in een pleeggezin zien dat partners liefdevol met elkaar omgaan.

E – Besteedt echte aandacht aan je pleegkind. Laat merken dat je er bent als je kind je nodig heeft.

Een aantal resultaten:

 • In totaal hebben er 62 pleegouders (12%), deelgenomen aan een online onderzoek.
 • Bij 78% van de pleegouders is tijdens de opleiding (STAP) gesproken over SGOG.
 • 76% geeft aan dat ze informatie makkelijk kunnen vinden bij Trias  seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG).
 • 42% kent het vlaggensysteem (het vlaggensysteem is een hulpmiddel of methode om seksueel gedrag te duiden als passend in normale ontwikkeling en passend bij de leeftijd, of om het te duiden als afwijkend).
 • 10% van de pleegouders heeft wel eens gewerkt met het vlaggensysteem.
 • 44% geeft aan dat SGOG geen rol speelt in de plaatsing.
 • 56% heeft een behoefte aan kennis op het gebied van SGOG, behoefte aan (digitale) informatie.
 • 40% heeft behoefte aan het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van SGOG. Met name behoefte om te kunnen signaleren. Eventueel behoefte aan hulpmiddelen om met een jongere in gesprek te gaan.
 • 25% heeft geen behoefte aan gesprekken over SGOG tijdens de pleegouder ondersteuning (evaluaties of huisbezoeken).
 • 34% heeft behoefte aan extra informatie over seksuele ontwikkeling.

Jonna de Jongh doet een aantal aanbevelingen aan de pleegzorg om de ondersteuning op het gebied van seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag te verbeteren. Trias Pleegzorg gaat naar deze aanbevelingen kijken en verbeterpunten vaststellen.

Verhalen over de zorg voor pleegkinderen met
een verleden van seksueel misbruik:

Het schip niet willen laten stranden

Meer informatie: Eric Lieben, Trias


Lotgenotengroep voor pleegkinderen

Met veel plezier en voldoening kijken wij terug op de acht ontmoetingen van de lotgenotengroep voor pleegkinderen. Wij hebben op deze bijeenkomsten van pleegkinderen en pleegouders reacties gevraagd.

Ervaringen van pleegkinderen zijn:
– ‘Ik zou er naar toe gaan omdat je over je gevoelens kunt praten
– ‘Er zijn kinderen die hetzelfde meegemaakt hebben als jij’
– ‘Ik vond het leuk en gezellig, andere pleegkinderen zouden daarom ook moeten
gaan’
– ‘De begeleiders zijn heel aardig en als je dan iets kwijt wilt, kan dit’
– ‘Als je iets vertelt, dan blijft het onder degene die het hebben verteld aan de
begeleidster’
– ‘Het is gezellig en je leert andere kinderen kennen’
– ‘Je speelt spelletjes en ging knutselen en als je thuis bent heb je iets leuks
te vertellen. Thuis heb je alles uit je hoofd. Je kunt je goed concentreren op school’
– ‘Ik vind het heel leuk bij de lotgenotengroep. Ik denk dat andere pleegkinderen dit
ook wel vinden, maar soms ook wel lastig’
– ‘Kom ook naar de lotgenotengroep als je dat wilt’

Ervaringen van de pleegouders:
– ‘Het heeft haar heel goed gedaan, ze had een beetje een familiegevoel.
Ze vond het fijn om te delen, dan was het uit haar hoofd’
– ‘We zien niet echt verandering voor dit moment. Ze ervaart er wel gezelligheid en
veiligheid en dat is voor ons ook belangrijk.’
– ‘Het was elke keer weer een ontspannende bezigheid, wat er ook werd besproken,
het bleef in de groep en niets is apart en je bent zoals je bent.
Ook werden haar ouders positief belicht. Ze vond het wel lastig om over haar
verleden te praten en sluit zich zelf af.
Maar wat hebben jullie haar toch zo mooi en fijn benaderd, dat het praten nu wat
makkelijker lijkt te gaan.
Wel had ze na sommige bijeenkomsten huilbuien en last van boosheid (ze lijkt
geen grip te hebben op de situatie. Ik ben echt trots op jullie, hoe jullie dit doen en
op ons pleegkind, dat ze het zo goed heeft opgepakt’

Wat fijn om deze reacties mee te kunnen nemen naar de volgende lotgenotengroep.
We nemen de tips ter harte en zien in de reacties het belangrijke aspect in de lotgenotengroep namelijk herkenning en erkenning.
Na de zomervakantie hopen wij met een volgende groep kinderen/jongeren te starten!

Gwendy en Hermanna
Voor meer informatie en aanmelden zie: www.tekenspoor.nl/gedeeld-verdriet


Terug naar school!

“Ik ben sterker geworden en steviger gaan staan. Letterlijk en figuurlijk! Dat komt door Jamile. Ik vind hem grappig en aardig en kan goed met hem praten!”

Levi (11) sport al een paar maanden met Jamile Zaoudi, sportpedagoog bij Trias. Jamile kreeg Levi weer enthousiast voor school. De jongen ‘viel uit’ door de stress die hij ervaart in de klas, maar ook vanwege scheidingsperikelen thuis.

“Levi en Jamile zien elkaar wekelijks in de sportschool. Hoe stel je grenzen, hoe mag je boos zijn, hoe kun je emoties fysiek aanpakken en meer,” vertelt zijn moeder enthousiast. “Motivatie, doorzettingsvermogen, faalangst, zelfvertrouwen, omgaan met winst, verlies en tegenslag … het komt allemaal aan bod. En Levi mag ook vriendjes meenemen om te trainen!”

“Jamile keek ook al eens mee op school. En met de aanmoediging van Jamile neemt Levi nu ook deel aan een teamsport. Dit alles verbetert zijn zelfbeeld en geeft hem steeds meer (veer)kracht. Als ouder heb ik soms ook 1-op-1 gesprekken met Jamile. Waar loop ik tegenaan? Wat is mijn aandeel in situaties en hoe kan ik patronen doorbreken … En Levi? Levi gaat ‘gewoon’ weer naar school! En bereidt zich nu voor de overstap naar de middelbare, natuurlijk samen met Jamile.”

Meer informatie over de inzet van sport en jeugdhulp? info@trias-groep.nl


Louise Rouwhorst deelnemer aan thuiszitters-debat 14 maart: praat mee!

Idealiter doen kinderen zoveel mogelijk mee in het onderwijs. Maar soms is een situatie zo complex dat ouders, organisaties en scholen er samen niet uitkomen! Op dit moment zitten er in de gemeente Zwolle circa 300 kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar thuis (februari 2018) *1

Debat 14 maart
‘De thuiszitters’ is het onderwerp van gesprek tijdens een debat van het CDA op woensdagavond 14 maart in Zwolle, met medewerking van onze eigen bestuurder Louise Rouwhorst en voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert.

Dullaert is sinds juni 2016 actief als aanjager van het thuiszitterspact, dat beoogt dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of hulpverlening.

Focus op 4-12
Meedoen klinkt heel simpel, maar dat is het niet voor iedereen, bijvoorbeeld wanneer je een beperking hebt. Soms is maatwerk nodig om naar school te kunnen, maar wat als les volgen voor een kind moeizaam is of niet gaat? Hoe kunnen we er voor zorgen dat die afstand niet ontstaat? Welke stappen kunnen we daarvoor in de basisperiode van een kind (4-12 jaar) zetten? Wees van harte welkom en denk/praat mee! Vanuit de hulpverlening, vanuit het onderwijs, als ouder(s) en meer.

Locatie en tijd
Debat thuiszitters: woensdag 14 maart om 19:30 – 21:30 in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a.

De avond wordt ingeleid door Jan Nabers lijsttrekker van het CDA Zwolle

Te gast zijn:

 • Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman en landelijk aanjager aanjager van het thuiszitterspact, over de actuele stand van zaken
 • Henk ter Wee, voorzitter van het college van bestuur van de Vivente-groep, draagt bij vanuit werkervaringen
 • Louise Rouwhorst, bestuurder Trias, draagt bij vanuit werkervaringen

* 1 Data gemeente Zwolle. Maar cijfers geven maar een beperkt beeld; wat te denken van de verborgen thuiszitters die ingeschreven staan op school maar al minimaal vier weken de school niet bezoeken en meer.


Samen aan de bal blijven: voetbalclubs blikken terug in boekwerkje

Vroeg signaleren en positief stimuleren! Dat is de insteek van de sportcoach. De sportcoach van Trias ondersteunt en begeleidt leiders, trainers, kaderleden (en ouders) in de omgang met kwetsbare kinderen.

Trias heeft de sportcooach met succes twee jaar ingezet bij zes Twentse voetbalclubs.
Dinsdagavond 13 februari blikten de sportcoaches van Trias met vertegenwoordigers van de voetbalclubs, in de kantine van Achilles ’12 in Hengelo, terug op het succesvolle project. Onder meer met de presentatie van een boekwerkje met gebundelde ervaringen. KLIK HIER om het boekwerkje digitaal in te zien.

Graag een printexemplaar? Mail redactie@trias-groep.nl 


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome