13 juni 2024

Ontmoetingsavonden voor jongeren in de jeugdhulp: 'Weten dat je niet alleen bent'

Eind 2023 kwam bij Trias Jeugdhulp een vacature voor het begeleiden van de peergroup voor jongeren uit de jeugdhulp die begin 2024 start. Medewerkers  Marco en Masja zijn direct erg enthousiast. Ze vertellen waarom ze hierop hebben gereageerd, wat ze gaan doen en wat hun wensen zijn voor de peergroup.

Wat is de peergroup voor jongeren?

In de peergroup ontmoeten jongeren uit de jeugdhulp elkaar. Zo is er al een pizza- en bowlingavond georganiseerd. Sommige jongeren vinden het echt spannend om naar deze avonden te gaan. Een aantal jongeren doet bijna nooit iets met leeftijdsgenoten. Het mag er allemaal zijn. 

Masja: “Mooi om te zien dat jongeren elkaar daar ook in steunen. Ze kijken uit naar de volgende avond met spelletjes. Dit is bedacht door de jongeren zelf en ze brengen zelfgemaakte hapjes mee.”

We spelen in op de behoeften en de wensen vanuit de jongeren

bowling-peergroup

Gelijkgestemden

Masja werkt als pleegzorgbegeleider bij Trias Jeugdhulp. Als ouder van een kind dat deels niet thuis woont, heeft ze ervaren dat er weinig gesproken werd over hoe dit alles voor haar als ouder was en dat het prettig is om met gelijkgestemden in gesprek te gaan. Daarom besloot ze te solliciteren op de functie van begeleider van de peergroup. 

Ook Marco besloot te solliciteren. Hij startte als flexer bij Trias Jeugdhulp, maar werkt nu als jeugdzorgwerker op kleinschalig verblijf de Zwanenberg. Zijn eerste reden om te reageren: voordat hij bij Trias Jeugdhulp kwam werken, heeft hij jongerenwerk gedaan. Een peergroup begeleiden lijkt daar wat op. “Je stapt uit de hulpverlenersrol en neemt meer een begeleidersrol aan.” 

Géén hulpverlener zijn

Op de vraag wat ze doen in deze functie antwoordt Masja: “In ieder geval geen hulpverlener zijn!” Marco vult aan: “Het uitgangspunt is dat we een ontmoetingsplek bieden waar jongeren elkaar ontmoeten, waar leuke bijeenkomsten worden georganiseerd vóór en hopelijk straks ook dóór jongeren.

Hij vervolgt: “Daarnaast is het belangrijk dat de jongeren de veiligheid voelen om hun ervaringen en uitdagingen te delen met ons en de groep. Onze ervaringskennis kan hierbij goed van pas komen. We willen een klimaat creëren waarbij de jongeren participeren en ook eigenaarschap voelen. Hebben ze een leuk idee voor een activiteit? Dan mogen ze helpen deze te organiseren.”

Zelf had ik het erg fijn gevonden als er in mijn tijd een peergroup was geweest

Kwetsbaar opstellen

Marco is ook iemand met eigen ervaringen. Van zijn zesde tot zestiende is hij uit huis geplaatst. “Zelf had ik het erg fijn gevonden als er in die tijd een peergroup was geweest. Er is veel veranderd en verbeterd in de jeugdhulp, maar ik zie nog zeker ruimte voor verbetering. Ik miste vooral de gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en jongeren en (pleeg)ouders.”

Toen Marco de vacature zag dacht hij: “Ik krijg hiermee de kans om mij kwetsbaar op te stellen tegenover jongeren die nu hetzelfde meemaken als ik twintig jaar geleden meemaakte. Hoe mooi is dat?”

Behoeften en wensen van jongeren

Masja: “We hebben uiteraard plannen en ideeën, maar we weten nog niet of het op die manier gaat werken. Dit gaan we bij de eerste bijeenkomsten merken en ervaren. We willen inspelen op de behoeften en de wensen vanuit de jongeren zelf. Wij willen één tot twee keer per maand een bijeenkomst organiseren. Het kan ook zijn dat we in kleinere groepjes activiteiten organiseren, op basis van interesse of leeftijd bijvoorbeeld. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat het geen ‘klaaggroep’ wordt. De nadruk komt te liggen op samen leuke dingen doen, met ruimte voor uitwisseling van ervaringen.” 

Op dit moment zijn Marco en Masja nog veel bezig om de jongeren te bereiken die zich aan willen sluiten. Masja vertelt: “We laten ons gezicht zien op plekken waar jongeren samenkomen. Bijvoorbeeld op thema-avonden die georganiseerd worden voor jongeren en bijeenkomsten van de jongerenraad. Ook bezoeken we alle groepen van Trias Jeugdhulp. We focussen ons hierbij nu nog op de jongeren in Zwolle en omgeving.”

Gelijkwaardigheid

Marco hoopt in de toekomst ook een samenwerking met jongeren buiten Trias Jeugdhulp te creëren. “Om zo de verbinding met de samenleving vast te houden en vorm te geven.” Masja vindt het belangrijk dat de jongeren een stukje herkenning en erkenning kunnen vinden bij elkaar. “Weten dat je niet alleen bent, want samen dragen is toch fijner. Als jongeren merken dat zij iets voor een ander kunnen betekenen, is dat ook goed voor hun eigenwaarde.” 

Marco vult aan: “Ik heb de wens dat onze functie voor meer gelijkwaardigheid gaat zorgen binnen de jeugdhulp. Dat wij een frisse wind zijn en dat collega’s onze aanpak overnemen. Hiervoor hoef je geen ervaringsdeskundige te zijn, maar wel stil te staan bij wat een ander doormaakt. Dat is wat ik zelf erg gemist heb.”

Contact

Ben je een jongere in de jeugdhulp en zou je graag andere jongeren willen ontmoeten die hetzelfde meemaken? Neem contact op met Masja en Marco door een mailtje te sturen naar peergroup@triasjeugdhulp.nl.