Samen met ruim 300 collega’s ondersteunt Trias Jeugdhulp bij opvoeden en opgroeien in brede zin. 

Wat bieden wij?

Wij bieden dagelijks onder andere: hulp aan huis, crisisopvang en 24-uurs zorg. Daarnaast ondersteunen we bij pleegzorg en begeleiding en behandeling rondom scheidingen. Wij geven gericht aandacht aan de mogelijkheden die een hulpvrager heeft en maken gebruik van bronnen die in de directe omgeving beschikbaar zijn.

Naast hulp aan jongeren geven wij advies en coaching aan professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs en de kinderdagopvang. Samen met ruim 500 pleeggezinnen en ketenpartners ondersteunt Trias Jeugdhulp jaarlijks bijna 1.200 kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers.

Onze organisatie is HKZ-gecertificeerd en aangesloten bij Jeugdzorg Nederland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zwolle maar onze cliënten komen uit Overijssel en Gelderland. Daarnaast bieden we pleegzorg aan jongeren in Drenthe.

Hoe werken wij?

Trias Jeugdhulp zet interventies in die systeem-, competentie-, oplossings- en traumagericht zijn. Wat betekent dit voor de zorg die we bieden? 

Competentiegericht 
Onze begeleiding sluit zoveel mogelijk aan bij de eigen kracht en mogelijkheden van een kind (competenties). De jeugdzorgwerker richt zich op het versterken van nieuw en gewenst gedrag. 

Systeemgericht
Problemen staan nooit op zichzelf; ze vinden altijd plaats in een context. Het in kaart brengen van deze invloed, de omgeving, en het versterken en doorbreken van negatieve interactiepatronen, is belangrijk binnen het systeemgericht werken.

Oplossingsgericht
We bedenken samen met ouders/verzorgers en het kind de oplossingen. Dit doen we door de ouders/verzorgers en het kind op een methodische en gestructureerde manier te bevragen. Hierdoor zijn de ouders/verzorgers en kind in staat om te bepalen wat de problemen zijn en kunnen zij een andere kijk hierop ontwikkelen.

Traumasensitief 
We signaleren traumagerelateerde problematiek. We hebben oog voor de impact van ingrijpende levenservaringen in het verleden (ACE’s).

Ons werkgebied

Trias Jeugdhulp biedt zorg in de regio’s IJsselland, Twente en Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Hier is Trias Jeugdhulp één van de gecontracteerde partners voor jeugdhulp en professionele opvoedondersteuning. Wij werken nauw samen met andere professionals en specialisten in onder meer de kinderopvang, het onderwijs en jeugd GGZ.

Wil je meer informatie over onze ondersteuning, heb je vragen of wil je advies? Neem dan contact met ons op. 

Over Trias Jeugdhulp