Binnen een gezin kan er een crisissituatie ontstaan. Ouders of verzorgers kunnen op dat moment de zorg voor hun kind (tijdelijk) niet aan. Ambulante spoedhulp en crisispleegzorg biedt eerste hulp en opvang voor de kinderen en jongeren uit deze gezinnen.

Spoedhulp

Voor verwijzers IJsselland

In een crisissituatie binnen een gezin, waarbij uithuisplaatsing voorkomen kan worden, biedt Spoedhulp IJsselland snel ambulante spoedhulp en/of een crisisbed. Het team is 24/7, 7 dagen in de week bereikbaar via 038 303 01 02. Meld je eerst aan via het aanmeldformulier.

Voor verwijzers Twente

Spoedhulp in Twente is bereikbaar via 085 484 6248.

Crisis(pleegzorg)

Pleegouders

Is er crisis binnen het pleeggezin? Bel dan je eigen begeleider. Is deze pleegzorgbegeleider niet bereikbaar neem dan contact op met een andere begeleider. Je vindt de contactgegevens in de e-mailhandtekening. 

Kun je niemand bereiken uit jouw pleegzorgteam? Bel dan 038 456 47 60.

Buiten kantooruren (tussen 17.00 – 9.00 uur) en tijdens het weekend/feestdagen kun je bellen met de bereikbaarheidsdienst via 038 456 46 00.

Ouders/verzorgers en jongeren

In crisissituaties kun je contact opnemen met je eigen hulpverlener. 

Buiten kantoortijden (tussen 17.00 – 9.00 uur) en tijdens het weekend/feestdagen kun je bellen met onze bereikbaarheidsdienst via 038 456 46 00.

Verwijzers

Bel voor crisispleegzorg in de regio IJsselland met Spoedhulp IJsselland. Het team is 24/7 bereikbaar via 038 303 01 02. Meld je eerst aan via het aanmeldformulier.

Bel voor crisispleegzorg in de andere regio’s naar 038 456 47 60. Kun je niet direct geholpen worden? Laat dan een bericht achter. Je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.