Elk kind verdient een stabiel thuis. Helaas is dit niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms is het dan beter als een kind tijdelijk ergens anders verblijft, totdat de ouder(s) de zorg weer aankunnen. Dat kan voor een paar weken zijn, alleen in weekenden en vakanties of voor een langere tijd. Voor deze kinderen zoekt Trias Jeugdhulp een plek bij pleegouder(s).

Als pleegouder bied je een kind een (tijdelijk) thuis, waar hij/zij kan rekenen op aandacht en een eigen plek. Het gaat om kinderen van alle leeftijden die vaak veel hebben meegemaakt. Het uitgangspunt van pleegzorg is, dat het kind weer terug gaat naar de eigen ouder(s).

Direct naar meer informatie over:

Netwerkpleegzorg

In onze zoektocht naar een geschikte plek voor een kind of jongere, kijken we altijd naar de mogelijkheden van opvang door familie of bekenden waar het kind al een band mee heeft. Netwerkpleegzorg is vaak de eerste keuze als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen. Wist je dat er bijvoorbeeld grootouders zijn die 24/7 voor hun kleinkind(eren) zorgen?

Mag ik bij jou...

Trias Jeugdhulp zoekt het liefst een pleeggezin in de directe omgeving van het kind. Pleegzorg dichtbij dus! Helaas zijn er nog altijd kinderen die wachten op een plekje bij een pleeggezin in hun buurt. Denk jij iets te kunnen betekenen voor een kind? Reageer dan op het verhaal wat bij jouw situatie past. We plaatsen regelmatig verschillende oproepen van Pleegzorg Dichtbij met de kinderen waarvoor wij een geschikt pleeggezin zoeken.

Bestandspleegzorg

Als pleegzorg binnen het netwerk niet mogelijk is, dan zoekt Trias Jeugdhulp naar een geschikt pleeggezin dat zich bij ons aanmeldt of al een pleeggezin is. Dit wordt bestandspleegzorg genoemd. Als pleegouder kies je de pleegzorg variant die bij jouw (gezins)situatie past. Je kunt pleegouder worden als je ouder bent dan 21 jaar, een stabiele leefsituatie kunt bieden en openstaat voor samenwerking met de ouders van het kind en de samenwerkende organisaties zoals Trias Jeugdhulp. 

"Bij twijfel gewoon doen!"

Welke varianten van pleegzorg zijn er?

Binnen de netwerk- en bestandspleegzorg zijn er verschillende varianten van pleegzorg:

Soms kan het ouder(s) al ontlasten als hun kind regelmatig een paar dagen in de week of gedurende de vakantie naar een pleeggezin gaat: deeltijdpleegzorg. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt dan bij de ouder(s). Als pleegouder ondersteun je de ouder(s) in de opvang van hun kind.

Als het kind voor een korte periode bij de pleegouder(s) verblijft, noemen we dit hulpverleningsvariant. Trias Jeugdhulp werkt dan samen met de ouder(s) aan oplossingen voor de problemen. In deze periode heeft het pleeggezin de dagelijkse zorg voor het kind. Daarna gaat het kind weer naar huis.

Lukt het niet om op korte termijn de problemen op te lossen, dan gaat de hulpverleningsvariant over in de opvoedingsvariant. Het kind blijft voor onbepaalde tijd in het pleeggezin, dat de opvoeding op zich neemt. Samen met de ouder(s) wordt bekeken hoe zij contact kunnen houden met hun kind en invulling kunnen geven aan hun ouderrol.

Crisispleegzorg

Soms worden kinderen met spoed uit huis geplaatst (na besluit door een kinderrechter). Ze komen dan in een gezin dat crisispleegzorg biedt. Het crisisgezin biedt acute opvang waar het kind een dag of meerdere dagen tot rust kan komen. In intensieve samenwerking met de ouder(s) wordt bekeken wat nodig is om het kind weer terug te laten gaan naar de ouder(s). Mocht blijken dat terug naar huis (nog) niet haalbaar is, dan wordt gekeken naar een passende plek waar het kind langer kan verblijven.

Overweeg je om pleegouder te worden?

Denk je erover om pleegouder te worden, maar zou je graag meer willen weten? We beantwoorden je vragen graag! Vraag meer informatie aan en bezoek vrijblijvend een (online) informatieavond over pleegzorg.

Meisje speelt met blokken