De Pleegouderraad bestaat uit pleegouders die opkomen voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen van Trias Jeugdhulp. Als wettelijk ingesteld medezeggenschapsorgaan heeft de Pleegouderraad adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) over het pleegzorgbeleid. Laat je stem horen: deel je ervaringen of doe met ons mee.

Wat doet de Pleegouderraad?

Wij denken en praten mee over de invulling van de pleegzorg van Trias Jeugdhulp door:

  • de aangeboden hulp- en dienstverlening aan pleegouders en pleegkinderen aan te scherpen, het goede te behouden en wanneer nodig uit te breiden;
  • luisterend oor te bieden aan pleegouders over hun knelpunten en ervaringen;
  • maandelijks suggesties en (geanonimiseerde) ervaringen van pleegouders te bespreken met het bestuur, Raad van Toezicht, de ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad van Trias Jeugdhulp;
  • bekendheid te geven aan de pleegouderraad door (incidenteel) deel te nemen aan trainingen, projecten of andere activiteiten van Trias Jeugdhulp.

Samen sterker voor pleegouders door pleegouders

Wie zijn we

De Pleegouderraad bestaat uit zes leden:

Jacoline, voorzitter
Léon, vice-voorzitter
Liesbeth
Jorieke
Anke
Fleur

Jouw ervaring delen als pleegouder

Wil je graag jouw ervaring delen als pleegouder met de pleegouderraad? Graag! We behandelen de informatie van pleegouders vertrouwelijk. We bieden een luisterend oor en gebruiken in overleg en geanonimiseerd deze informatie om Trias Jeugdhulp te bevragen of te adviseren over veranderingen, bijzonderheden of zaken die de pleegzorg raken. De Pleegouderraad wordt door pleegouders en -kinderen gevoed met ervaringen en signalen uit de praktijk. Laat dus van je horen!

Heb je een klacht?

Ben je niet tevreden over de hulpverlening van Trias Jeugdhulp en kun je dit niet bespreekbaar maken met je begeleider? Je kunt dan een gesprek aanvragen of een klacht indienen bij Trias Jeugdhulp.kan namelijk geen individuele klachten of problemen behandelen. Lees bij wie je terecht kunt als je een klacht hebt.

Doe mee in de Pleegouderraad

Trias Jeugdhulp hoort graag wat pleegouders van hun hulp- en dienstverlening vinden. Via de Pleegouderraad kun je actief meedenken en meepraten. Vind je dat zaken anders of beter kunnen worden geregeld? Laat het ons weten! De pleegouderraad verwelkomt graag nieuwe leden. Interesse? Stuur een mail naar pleegouderraad@triasjeugdhulp.nl.

Laat je
stem horen

Contact

Jouw ervaringen als pleegouder helpen ons om de juiste onderwerpen op de agenda te zetten. Jouw input als pleegouder is van harte welkom! 

Heb je interesse om lid te worden van de POR? Of wil je graag iets onder de aandacht brengen? Als je je telefoonnummer meestuurt in je e-mail en een tijd aangeeft waarop je het beste te bereiken bent, belt één van ons je op voor een gesprek.