Medezeggenschap vinden we belangrijk. We hechten waarde aan de mening van onder andere jongeren, ouders, verzorgers en pleegouders over de jeugdhulp die zij ontvangen en bieden.

Medezeggenschap en advies

Op dit moment zijn er binnen Trias Jeugdhulp drie raden actief, die meepraten over hoe de jeugdhulp nog beter aansluit bij wat jongeren en hun ouders nodig hebben:

  • Medezeggenschapsraad
  • Jongerenraad
  • Pleegouderraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van Trias Jeugdhulp heeft als belangrijkste taak het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit van onze hulpverlening. Lees meer over wat de MR betekent voor de jeugdhulp.

Wil je ook meepraten en meedenken over de jeugdhulp?

Wat kan beter in de jeugdhulp? Denk mee

Jongerenraad

Iedere jongere vanaf twaalf jaar kan zich aansluiten bij de jongerenraad. Deze raad komt op voor de belangen van jongeren binnen Trias Jeugdhulp. Als jongere geef je niet alleen gevraagd, maar ook ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen. Je praat bijvoorbeeld mee over de hoogte van het zakgeld als je op een groep verblijft, het rookbeleid en aspecten die de sfeer bepalen op een groep.

 

Jouw stem telt! Kom jij ook bij onze jongerenraad? Verander met jouw inbreng de jeugdhulp en praat mee over wat jij belangrijk vindt.

Pleegouderraad

De pleegouderraad (POR) is het overleg- en adviesorgaan van pleegouders binnen Trias Jeugdhulp. De POR behartigt de belangen van pleeggezinnen en adviseert gevraagd en ongevraagd over onder andere processen, beleid en organisatie. De POR doet dit namens zo`n 400 gezinnen in West-Overijssel. Naast adviesorgaan is de POR ook vraagbaak voor pleegouders. Lees meer wat de pleegouderraad betekent voor de pleegzorg.