Denk je erover om een ander gezin te helpen in de zorg voor hun kind(eren)? Ben je benieuwd wat jij kunt betekenen voor een kind? Trias Jeugdhulp organiseert regelmatig vrijblijvend een (online) informatieavond over pleegzorg, die je helpt al je vragen over pleegzorg te beantwoorden.

Je hoeft geen speciale ervaring te hebben om pleegzorg te kunnen bieden, wat je wél nodig hebt is ruimte in je huis en hart om deze bijzondere ervaring aan te gaan. We verkennen graag met jou de mogelijkheden om een kind dat het niet makkelijk heeft gehad (tijdelijk) een thuis te bieden.

Direct naar meer informatie over:

Waarom pleegzorg?

Voor sommige kinderen is het beter als zij tijdelijk ergens anders wonen, omdat het thuis even niet meer gaat. Dit kan voor een aantal weken zijn, alleen in de weekenden en/of vakanties of voor een langere tijd binnen een pleeggezin. Als pleeggezin kun je helpen door de structuur en warmte te bieden die een kind nodig heeft. In Nederland wachten jaarlijks zo’n 850 kinderen op een plekje bij een pleeggezin.

Trias Jeugdhulp zoekt binnen de provincie Overijssel allerlei soorten gezinnen. De beschikbare pleeggezinnen worden zorgvuldig gematcht met de achtergrond van de kinderen die opgevangen worden. Iedereen die ouder is dan 21 jaar kan pleegouder worden. De belangrijkste voorwaarde is, dat je als pleegouder een stabiele en veilige leefsituatie kunt bieden. Ook is het belangrijk dat je openstaat voor samenwerking met de ouders van het kind en de samenwerkende organisaties zoals Trias Jeugdhulp.

'We zijn op zoek naar warm, zorgzaam en geduldig gezin'

Overweeg je om pleegouder te worden?

In het proces naar pleegouderschap, is ‘het verkennen van jouw mogelijkheden’ om pleegzorg te kunnen bieden belangrijk. Het hoeft geen ‘fulltime-job’ te zijn. Als pleegouder kun je ook eens per 2 of 3 weken een aantal dagen met kind doorbrengen. Je maakt een weloverwogen keuze voor de type pleegzorg die bij jouw (gezins)situatie past. We begeleiden je graag, door je goed te informeren over wat pleegzorg inhoudt en betekent. We vertellen je hier meer over tijdens één van onze (online) informatieavonden. 

We beantwoorden tijdens een informatieavond belangrijke vragen als:

 • Hoe word je pleegouder?
 • Welke vormen van pleegzorg zijn er?
 • Wat wordt van mij verwacht als pleegouder?
 • Wat staat mij te wachten?
 • Wat biedt Trias Jeugdhulp voor ondersteuning aan pleegouders?

Antwoord op al je vragen over pleegzorg

Wij organiseren (online) informatieavonden over pleegzorg om antwoord te geven op al je vragen over pleegzorg. Dit doen wij onder andere in samenwerking met gemeenten of collega-pleegzorgorganisaties. 

Bekijk onze agenda voor de mogelijke data:

Informatieavond Pleegzorg online

13/05/2024 - 20:00 uur, Online

Informatieavond Pleegzorg online

10/06/2024 - 20:00 uur, Online

Wil je een informatieavond bijwonen, meld je dan aan

Aanmelden als pleegouder

Je hebt informatie van ons ontvangen en je wilt je graag aanmelden als pleegouder. Daar zijn we erg blij mee! 

 • Na het bekijken van onze informatie en je deelname aan een (online) informatieavond, heb je een besluit genomen: je wilt je aanmelden als pleegouder. Als het goed is heb je na je deelname aan de avond een e-mail ontvangen van Trias Jeugdhulp met de mogelijkheid om je aan te melden. Als je de documenten ingevuld terugstuurt, dan is je aanmelding een feit! 
 • Je hebt een oproep gezien van een kind dat op zoek is naar een pleeggezin. Hier wil je graag op reageren. Klik op ‘Mail ons’ onderaan de betreffende oproep en stuur ons een bericht met je contactgegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen. 

Heb je niets ontvangen of kun je de e-mail niet terugvinden? Neem dan contact met ons op via voorpleegouders@triasjeugdhulp.nl.

Wat kan ik verwachten na mijn aanmelding?

Na ontvangst van je aanmelding volgt de intake. Je ontvangt van ons verschillende documenten zoals een aanmeldformulier met vragen en in te vullen verklaringen. Na het ontvangen van benodigde informatie neemt een medewerker van Trias Jeugdhulp contact met je op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Lees meer over de stappen om pleegouder te worden in onze Pleegzorgwijzer ‘Ik wil pleegouder worden’.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen? Bekijk hieronder het antwoord op onze veelgestelde vragen over pleegouder worden. Staat je antwoord er niet bij? Bel tijdens kantooruren naar 038 456 4743 of stel je ons je vraag via voorpleegouders@triasjeugdhulp.nl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alle pleegzorgorganisaties in Nederland beoordelen aspirant-pleegouders aan de hand van de volgende zes criteria:

1. Je bent open en duidelijk in je contact

2. Je werkt goed samen met de ouders en/of familie van het pleegkind en deelt de opvoeding

3. Je helpt het pleegkind om een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen

4. Je helpt het pleegkind om negatief gedrag positief te veranderen en negatieve patronen te doorbreken

5. Je kunt realistisch inschatten welke invloed het pleegouderschap heeft op de eigen (gezins)situatie

6. Je biedt veiligheid en stabiliteit binnen het gezin

Lees meer over de voorwaarden op Pleegzorg.nl.

Het gaat vaak om kinderen die thuis veel hebben meegemaakt en behoefte hebben aan stabiliteit en veiligheid. Lees meer hierover op Pleegzorg.nl.

Wij bespreken met elkaar de mogelijkheden afgestemd op jouw (gezins)situatie. We vinden het belangrijk dat er een bepaalde mate van stabiliteit is binnen een pleeggezin. Bij deeltijdpleegzorg kan een kinderwens en het bieden van pleegzorg goed naast elkaar bestaan. Bij het bieden van voltijds pleegzorg adviseren we om eerst je gezin compleet te maken en dan te bekijken hoeveel ruimte en tijd er over is.

Het kan juist fijn zijn als er een leeftijdsverschil is tussen een pleegkind en je eigen kind. Bij voltijd plaatsingen houden we als richtlijn minimaal 2 jaar leeftijdsverschil aan tussen je kind en het pleegkind. De reden is dat het voor zowel het pleegkind als je eigen kind fijn is dat er voldoende ruimte is voor hun eigen ontwikkeling en je bijvoorbeeld niet bij elkaar in de klas terechtkomt. Bij deeltijd plaatsingen hanteren we deze richtlijn niet. Het kan dan ook fijn zijn als kinderen van dezelfde leeftijd speelkameraadjes van elkaar kunnen zijn.

Hoe vaak deze bezoekmomenten plaatsvinden, is erg afhankelijk van de plaatsing. Ook de plek van het bezoek wordt afgestemd op de mogelijkheden van de ouders, kind en pleegouders. Dit kan op neutraal terrein zijn, of bij (pleeg)ouders thuis.

Ja, een pleegkind kan mee naar dezelfde opvang als waar je eigen kind naartoe gaat. Soms heeft een pleegkind wat anders nodig vanwege een aanvullende zorgbehoefte, bijvoorbeeld een kleinschalige opvang om te veel prikkels te voorkomen.

Ja, het uitgangspunt is dat een pleegkind een eigen kamer krijgt. Zeker in het geval van voltijds pleegzorg. Broertjes en zusjes kunnen, als dit wenselijk is, bij elkaar op de kamer. Bij een deeltijdplaatsing in bijvoorbeeld de weekenden zijn er mogelijkheden om, afhankelijk van hoe vaak het pleegkind komt, creatieve oplossingen te bedenken.

Na jouw aanmelding ga je een traject in waarin je goed wordt voorbereid op het pleegouderschap en een pleegkind kan wennen aan de nieuwe situatie. Wanneer je wordt opgenomen in ons bestand, kan het snel gaan of nog enige tijd duren voordat je een pleegkind in huis hebt. Dit komt omdat wij de kinderen zorgvuldig plaatsen op match in achtergrond en (gezins)situatie van pleegouders. Dus dat is helaas lastig te zeggen… 

Meer lezen over de stappen om pleegouder te worden? Lees onze Pleegzorgwijzer ‘Ik wil pleegouder worden’.

Pleegouder zijn is mooi, maar kan ook zwaar zijn. Maar je staat er niet alleen voor. Je krijgt een pleegzorgbegeleider die je bijstaat en kunt bellen wanneer het nodig is. 
Daarnaast bieden we pleegouders een doorlopend scholingsprogramma, waaronder leeravonden over diverse thema’s. 

Ook als alleenstaande kun je pleegouder worden, als je aan alle voorwaarden voldoet die aan het pleegouderschap gesteld worden. Wij bekijken bij de aanmelding samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Voor weekend- en vakantieopvang hoeft een fulltime-baan geen probleem te zijn. Ook kun je werken onder schooltijd bij schoolgaande kinderen. Omdat een pleegkind vaak het nodige heeft meegemaakt en daardoor extra aandacht nodig heeft, is het fijn dat er een vaste opvoeder thuis aanwezig is. Mocht er toch opvang nodig zijn voor enkele dagen dagdelen is het belangrijk om goed te kijken naar wat het pleegkind aankan.

Om een pleegzorgplaatsing zoveel mogelijk kans van slagen te geven, bespreken we met de ouders en het kind welk type gezin het beste bij het kind past. Dit hangt van verschillende factoren af.  Zo kijken we onder andere naar de:

 • hulpvraag
 • woonplaats
 • gezinssituatie
 • beschikbaarheid van de pleeggezinnen die in het bestand zijn opgenomen

Zodra er een passend gezin is gevonden, volgt een kennismaking met alle betrokkenen. Als dit positief verloopt volgen er afspraken over de plaatsing. De pleegzorgbegeleider van Trias Jeugdhulp begeleidt hierbij het pleeggezin en de ouders.

Bij een vrijwillige plaatsing hebben ouder(s) het gezag en stemmen ouder(s) in met de plaatsing. Bij een ondertoezichtstelling (OTS) hebben ouder(s) beperkt gezag en wijst de kinderrechter een jeugdbeschermer aan die in het belang van het kind besluiten kan nemen. De kinderrechter bepaalt hoe lang een kind onder toezicht wordt gesteld. Dit is maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot een kind 18 jaar is.

We zetten de verschillende mogelijkheden voor jou op een rijtje:

 • Lees onze Pleegzorgwijzer ‘Ik wil pleegouder worden’, deze vertelt alles over de stappen om pleegouder te worden.
 • Pleegzorg.nl heeft een handig boekje samengesteld met veelgestelde vragen over pleegzorg.
 • Op Pleegzorg.nl ontdek je meer over wat pleegzorg betekent en ontwikkel je jezelf als pleegouder. Lees meer op hun website over pleegouder worden.

Stel je gerust je vragen op een van onze informatieavonden of neem contact met ons op via voorpleegouders@triasjeugdhulp.nl of bel tijdens kantooruren 038 456 4743.