Voor ambulante spoedhulp en een crisisbed (crisisverblijf of crisispleegzorg) geldt een aparte aanmeldprocedure. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. 

Na verzending verzoeken we je te bellen met team spoedhulp IJsselland via 038 303 0102 (24 uur / 7 dagen in de week bereikbaar). 

Voor spoedhulp in Twente bel naar 085 484 6248. Krijg je geen gehoor, laat dan een voicemail achter met naam en telefoonnummer. We bellen dan zo spoedig mogelijk terug.

We kunnen de aanmelding pas in behandeling nemen, na telefonisch contact.

 • Graag zo volledig mogelijk invullen

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Persoonlijke gegevens aanmelder

 • Bijvoorbeeld OTS, voorlopige OTS, voogdij et cetera.
 • Gegevens aangemelde kind/jongere

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Gezinssamenstelling

 • Afwezigheid van gevaar, dreiging en geweld

 • Fysieke veiligheid

  Aanwezigheid van basale verzorging en bescherming.
 • Veilige omgeving

 • Emotionele veiligheid

  Affectieve relatie tussen ouder en kind/aandacht van ouder voor kind.
 • Regelmaat, structuur en continuïteit

  Aanwezigheid van basale verzorging en bescherming.
 • Gevoel van veiligheid voor het kind

 • Veranderingsmogelijkheden van de ouder(s)

Na het versturen ontvang je een automatische bevestiging van ontvangst. Is dit niet het geval dan is de aanmelding niet binnengekomen.