4 september 2023

Trias Jeugdhulp opent Kleinschalig Verblijf in Rijssen

Per 1 oktober opent Trias Jeugdhulp in Rijssen vier nieuwe groepen. De gemene deler? De opzet is kleinschalig: voor 12-, 14+ en 16,5+. Een interview met bestuurder Louise Rouwhorst over kleinschaligheid, ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ en transformatiedoelen.

Wat voor ondersteuning gaat Trias Jeugdhulp bieden in Rijssen?

Louise Rouwhorst, bestuurder bij Trias Jeugdhulp: “Kleinschalig verblijf, een vorm van 24-uurs-zorg. Rijssen is voor ons niet onbekend. We bieden in heel Overijssel, waaronder Twente, ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. In gemeente Rijssen-Holten doen we dat al met pleegzorg, gezinshuizen en met ambulante ondersteuning.”

Om wat voor kleinschalig verblijf gaat het?

“We starten vier groepen: twee keer kleinschalig verblijf 12- en een keer kleinschalig verblijf 14+. Daarnaast komt er een groep met zelfstandigheidstraining voor 16,5+. Die laatste groep is wel kleinschalig, maar valt niet onder de definitie van kleinschalig verblijf. Per groep is er plek voor 4 tot 6 jeugdigen, dat is één van de eigenschappen van een kleinschalige woonvorm. Onze drijfveer is om elk kind een thuis te geven. Dat bieden we zoveel mogelijk thuis en nabij, maar soms lukt dat niet. In dat geval kan een kleinschalige woonvorm passend zijn.”

Het is een plek waar ze met elkaar het 'gewone leven' leren leven, ontdekken wie ze zijn en wat ze willen

Wat betekent kleinschalig?

“We willen dat jeugdigen opgroeien in een gezin of in een situatie die zo veel mogelijk op ‘thuis’ lijkt. In een kleinschalige woonvorm groeien ze op een veilige plek op en ontvangen ze behandeling in een zo gezinsgericht mogelijke setting. Een plek waar ze met elkaar het ‘gewone leven’ leren leven, ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Hierbij worden ze ondersteund en ontvangen ze behandeling van onze jeugdzorgwerkers, eventueel in samenwerking met andere hulpverleners. De kleinschalige woongroepen in Rijssen zijn in een woonwijk, hebben een huiselijke sfeer en de jeugdigen mogen er zo lang blijven wonen als nodig. ‘Onvoorwaardelijk wonen’ noemen we dat, met de focus op nabijheid, stabiliteit en een huiselijke sfeer. Ze worden dus ook niet doorgeplaatst naar een andere woonplek.”

Is dat nieuw binnen de jeugdhulp?

“Vanuit Trias Jeugdhulp hebben we vaker kleinschalige verblijfsgroepen opgezet, bijvoorbeeld de Zwanenberg in Zwolle. Daarmee waren we een van de eersten in Overijssel. Maar inmiddels is er landelijk een breed gedeelde wens, én vanuit de transformatie de belangrijke opgave, om de huidige residentiële voorzieningen om te vormen tot meer kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen. We moeten ons realiseren dat veel wisselingen in hulpverleners en locaties voor een kind traumatisch kunnen zijn. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om daar een oplossing op te bedenken. In de regio IJsselland is bijvoorbeeld in februari het Transformatie Convenant ondertekend door 18 jeugdhulpaanbieders en 11 gemeenten. Ook door Trias Jeugdhulp. Daarin staat onder andere de gezamenlijke ambitie om meer kleinschalige woonvoorzieningen aan te bieden.”

Kleinschalig verblijf kan ook een alternatief zijn voor gesloten jeugdzorg

Voor welke jeugdigen is zo’n woonvorm geschikt?

“Alle jeugdigen in Overijssel – en de rest van Nederland, natuurlijk – hebben recht op een plek waar zij, wat er ook gebeurt, onvoorwaardelijk kunnen wonen. In eerste instantie kijken we altijd of dit thuis lukt, bij de eigen ouders of verzorgers. Lukt dat om wat voor reden dan ook niet en is de zorg in een pleeggezin of gezinshuis niet passend, dan kan een kleinschalig verblijf een passende plek zijn. Het kan ook een alternatief zijn voor gesloten jeugdzorg. Kleinschalig verblijf is veelal geschikt voor kinderen en jongeren die specifieke ondersteuning nodig hebben op het gebied van gezin, school of werk.”

Hoe reageren inwoners van Rijssen en betrokkenen?

“De gemeente Rijssen-Holten heeft ons aangedragen om te benaderen voor de vrijgekomen panden van woningcorporatie De Goede Woning. De gemeente gaf aan het van toegevoegde waarde te vinden als er in Rijssen ook jeugdhulpverlening is. Voor Rijssen is de komst van jeugdhulp nieuw. En de buurtbewoners, die reageerden ook positief. We hebben goed contact. Ze denken actief mee, willen de kinderen helpen landen in de wijk en ook de buurt extra kindvriendelijk te maken. Dat heb ik zelden zo meegemaakt.”

Trias Jeugdhulp opent per 1 oktober de deuren in Rijssen. Er komen gefaseerd plekken beschikbaar. Tot die tijd wordt het huidige pand verduurzaamd en aangepast aan de huidige eisen. Kinderen en jongeren kunnen worden aangemeld via onze website.

Wij zoeken jeugdzorgwerkers

Voor de kleinschalige woongroepen in Rijssen zoeken wij nog jeugdzorgwerkers. Heb je interesse? Lees de vacatures en solliciteer snel.