rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Tag: SGOG

‘Preventief handelen verkleint risico op SGOG’

In opdracht van Trias heeft Simone Kuchenbecker in 2018 onderzoek gedaan naar het handelen van pleegzorgwerkers bij seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) in pleeggezinnen. De aanleiding van dit onderzoek zijn de landelijk stijgende cijfers van SGOG binnen pleegzorg en de handelingsverlegenheid van professionals omtrent dit onderwerp. Het doel van dit onderzoek is om de handelingsverlegenheid van de pleegzorgwerker rondom deze thema’s te verminderen en het risico op SGOG te verkleinen.

De onderzoeksvraag die de leidraad is van het onderzoek luidt: ‘Hoe kunnen pleegzorgwerkers van Trias Pleegzorg hun handelen in de begeleiding bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag in pleeggezinnen verbeteren?’ Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is literatuur- en praktijkonderzoek gedaan.

Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de verbeteringen liggen in het preventief handelen, het implementeren van een helder beleid, duidelijke richtlijnen en voldoende een-op-een contact met de jeugdige. Ook op het gebied van kennis en vaardigheden liggen verbeteringsmogelijkheden. Wanneer aan de bovenstaande thema’s wordt gewerkt, kunnen de pleegzorgwerkers hun handelen verbeteren in de begeleiding bij SGOG.

Voor het vervolg en meer informatie: Eric Lieben (038) 456 46 00.


facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome