rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: juni, 2019

Onderzoek pleeggrootouders

Leonie Ernst (4e jaars student Pedagogiek Windesheim) heeft in 2018 bij Trias Pleegzorg onderzoek gedaan naar kleinkinderen die opgroeien bij hun grootouders: pleeggrootouderplaatsingen. In het onderzoek van Leonie Ernst ´Zo thuis mogelijk´ staat de vraag centraal welke factoren of redenen een rol spelen als een plaatsing voortijdig stopt.

Dertien procent van het totaal aantal pleeggezinnen bij Trias betreft grootouders die voor 1 of meerdere kleinkinderen zorgen. Aan het onderzoek hebben 37 pleeggrootouders deelgenomen en een aantal pleegzorgbegeleiders.

Een aantal resultaten op een rij:

  • Veel pleeggrootouders (60%) geven aan dat hun zoon of dochter volledige toestemming geeft voor de plaatsing van het kleinkind bij de grootouders.
  • Het grootste deel van de pleeggrootouders (62%) ervaart geen concurrentie met het eigen kind over de opvoeding van het kleinkind.
  • Als er sprake is van problematiek bij hun kleinkinderen gaat het vaak om: trauma (51%), gedragsproblemen (46%) en hechtingsproblemen (35%).
  • De meeste pleeggrootouders (62%) geven aan dat ze geen problemen hebben gehad met de overgang van opa en oma naar opvoeder.
  • Pleeggrootouders lopen in de opvoeding van het kleinkind soms tegen dingen aan. Een top 3: samenwerking tussen ouders en pleeggrootouders (46%), veranderende rol (35%) en veranderende familierelaties (30%).
  • Een van de aanbevelingen die Leonie Ernst in haar onderzoek betreft systeemgericht werken (werken met het gezin en met 3 generaties). Dit sluit goed aan bij pleeggrootouder plaatsingen en zou een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van het voortijdig stoppen van pleeggrootouder plaatsingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het onderzoek of het onderzoek digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Eric Lieben.

Nawoord Leonie

Vanaf september 2018 tot en met januari 2019 heb ik mijn afstudeeronderzoek mogen doen bij Trias. Gedurende mijn onderzoek stonden pleeggrootouders centraal en heb ik onderzocht wat Trias kan betekenen voor deze specifieke doelgroep. Het onderzoek heb ik met veel plezier uitgevoerd. Opvallend vond ik de grote betrokkenheid van pleeggrootouders. Via deze weg wil ik dan ook graag alle pleeggrootouders bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek. Door het delen van jullie ervaringen en behoeften is in mijn onderzoek naar voren gekomen op wat voor manier Trias deze groep binnen de pleegzorg nog beter kan ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Leonie Ernst


facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome