rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: februari, 2019

Deltion Jongerenteam: een multidisciplinair team binnen de muren van de school

Hoog schoolverzuim, plotselinge gedragsveranderingen, verslavingsproblematiek, overvraging van studenten… Er zijn vele redenen waarom een jongere wordt aangemeld bij het Deltion Jongerenteam; een soort wijkteam binnen de muren van de school met als doel uitval bij studenten voorkomen. Naast de kennis en deskundigheid die de Zwolse ROC-instelling zelf in huis heeft, zoals orthopedagogen, onderzoek en diagnostiek, GZ-psycholoog, passend onderwijs en diverse (sociale vaardigheids) trainingen, wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met professionals buiten het Deltion College.

Delen van expertise

Vanuit de jeugdhulp is Trias-collega Carolien Nijenhuis aangesloten. “Binnen het DJT is ontzettend veel expertise“, vertelt zij. “Dat vind ik het mooie er aan. Als ik een jongere begeleid met verslavingsproblematiek, vraag ik Tactus er bij. Is er sprake van trauma of veel psychische problematiek, dan betrek ik Dimence voor bijvoorbeeld EMDR of de training ‘Grip op je dip’. Laatst had ik twee meiden die niet meer naar huis konden. Toen heb ik Veilig Thuis ingeschakeld en kregen zij via het SWT een plek bij Trias. Ook de leerplichtambtenaar is aangesloten. Leerplicht geldt eigenlijk niet voor jongeren boven de 18, maar het is heel belangrijk dat iemand ook die jongeren in het oog heeft”, vindt Carolien.

Ander gedrag

“Docenten zien vaak eerder dan ouders of er iets aan de hand is met een leerling,” ervaart Carolien. Een leerling die zich in de klas plotseling erg terug trekt, of juist extreem ‘acting out’ gedrag laat zien. Meestal zijn het de mentoren of de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) die een leerling voor het DJT aanmelden, maar soms trekt een student ook zelf bij een leerkracht aan de bel. Bijvoorbeeld over de thuissituatie. “Ik kom via het DJT in contact met jongeren die opgroeien in een gezin met ernstige problematiek waar nog nooit een hulpverlener betrokken is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Overvraagd

Eén van de studenten die Carolien begeleidt is Natasja (niet haar echte naam). Ze kwam in beeld toen haar stage vanuit haar opleiding Facilitaire Dienstverlening niet lekker liep. Ze werd duidelijk overvraagd. “Ik wilde me altijd al bewijzen in mijn opleiding, maar de stress kwam met name door mijn stage”, vertelt ze. Haar mentor stelde voor eens met iemand van het DJT te praten. Sinds een klein jaar hebben Nastasja en Carolien om de drie weken contact. “In begin moest ik dingen er uit trekken”, weet Carolien nog. “Nu praat je veel makkelijker en kun je heel duidelijk zelf aangeven wat je wilt.”

Doorvragen

Ondersteuning van jongeren betekent volgens Carolien veel doorvragen om tot de kern te komen: Wat heb jij nodig om die studie door te komen? Carolien helpt jongeren ook bij gesprekken met docenten of andere begeleiders. “Ik kan niet mee naar alle afspraken, maar ik bespreek belangrijke gesprekken vooraf altijd door met jongeren. We stellen bijvoorbeeld samen vragen op die de jongere mee kan nemen en bespreken het doel van het gesprek, zoals extra tijd of een rustige plek bij examens of meer begrip van docenten.“

Kunnen terugvallen op

Toen Natasja een paar maanden geleden de overstap maakte naar Sport en Recreatie kon Carolien, die eigenlijk gekoppeld is aan andere opleidingen, tot vreugde van Natasja met haar mee. “Als er iets is, kan ik op Carolien terugvallen, ze weet precies hoe ik in elkaar zit. Het gaat nu goed met mijn opleiding en ook met mijn stage. Waarschijnlijk mag ik er straks nog een periode blijven.” De ondersteuning van Carolien richt zich de komende tijd op de periode nadat Nastasja haar opleiding heeft afgerond. Binnenkort heeft ze een afspraak over het doelgroepenregister over begeleiding naar een werkplek waar rekening wordt gehouden met haar sterke punten, maar ook met wat ze lastig vindt. Tot die tijd blijft Carolien haar op het Deltion begeleiden.

Meer informatie Carolien Nijenhuis


Samenwerken met ouders in de pleegzorg

Hans en Jacquelien zijn pleegouders bij Trias. Een paar maanden geleden kwamen Tessa (12) en haar moeder Nadine op hun pad. Karin  van de crisispleegzorg vertelt dat ze in het gesprek met moeder, Tessa en de pleegouders meteen voelde dat het goed was. Tessa stelde vragen: Mag ik mijn vriendinnetjes blijven zien? Mag ik op zaterdag gaan dansen? De eigen kinderen namen haar mee en lieten haar de tuin zien. Moeder Nadine vertelde en Karin merkte dat ze een klik had met Hans en Jacquelien. Toen Tessa weer binnenkwam, vroeg Karin aan haar of ze hier wel wilde wonen. Tessa keek haar met glunderoogjes aan. Ook moeder Nadine had een goed gevoel. In het begin hadden Hans en Jacquelien en moeder Nadine app-contact onderling. Later volgde een groepsapp waar ook Karin in zit. Pleegouders en moeder maken onderling afspraken. Een keer per week gaat moeder Nadine samen met Tessa iets leuks doen. De feestdagen verlopen ook in overleg.

Tessa komt voor de duur van ongeveer een jaar bij Hans en Jacquelien wonen. Ze kan dezelfde school blijven, omdat allen in dezelfde plaats wonen. Moeder Nadine gaat met zichzelf aan de slag.

Een mooi voorbeeld van hoe een samenwerking met ouder(s), kind en pleeggezin eruit kan zien.

Meer informatie / interesse in pleegzorg 
Trias (038) 456 46 00 / mail


De Fietswerkplaats: coaching en activatie als opstap naar meer!

Bij de Trias Fietswerkplaats in Zwolle kunnen jongeren onder één-op-één begeleiding fietsen repareren of opknappen. Voor zichzelf of voor een ander!

De Fietswerkplaats biedt coaching met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De werkplaats is er niet alleen voor jongeren. Ook andere Zwollenaren kunnen voor onder meer reactivering of als opstap naar een ander toekomstperspectief terecht bij de Fietswerkplaats.

Jongeren vertellen

De afgelopen jaren hebben meerdere jongeren meegeholpen op de Fietswerkplaats of er stage gelopen. Zoals Johan (17). Hij heeft zijn plek bij de Fietswerkplaats gevonden. Hij kan er de kennis die hij op school bij ‘fietstechniek’ opdoet mooi in de praktijk brengen. Ook komen er regelmatig jongeren langs met een vraag, om hun fiets op te knappen of er één in te leveren.

De Fietswerkplaats iets voor jou?

De Fietswerkplaats heeft nog plek voor jongeren die mee willen helpen met het opknappen van de fietsen. Het draait bij de Fietswerkplaats niet om productie maar om samenwerking, perspectief, nieuwe contacten en uitdagingen.

Contact
Meer informatie over de mogelijkheden van de Fietswerkplaats? Bel of mail Jeroen Beckers, ambulant hulpverlener en begeleider Fietswerkplaats:
06 54 94 50 98 / j.beckers@trias-groep.nl.

De Fietswerkplaats is gevestigd in werk-, trainings- en ontmoetingsplek Dock 24 aan de Gasthuisdijk 24 in Zwolle.
De Fietswerkplaats is geopend op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagdelen in overleg.


facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome