rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: augustus, 2018

Campagne #ikzorg met hulpverleners Trias

Het ministerie van VWS start in september met de landelijke publiekscampagne #ikzorg. In de campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn, waaronder Carolien, Celine en Jamile van Trias … Hun portretten plus de korte interviews die met hen gehouden zijn komen op een nog te ontsluiten website van VWS. Hier alvast een voorproefje met Carolien in de hoofdrol: 


Carolien FOTO

Ambulant hulpverlener met Topdog

‘Ik heb eigenlijk twee functies: als ambulant hulpverlener maak ik deel uit van een team dat jongeren ondersteunt als ze uit dreigen te vallen op school door stress. We zien jongeren die last hebben van ADHD, maar ook drugsproblemen of niet meer thuis kunnen wonen vanwege allerlei problemen. Mijn taak is om de juiste hulp voor hen in te schakelen. Soms kan ik ze zelf helpen, bijvoorbeeld door meer structuur aan te brengen in iemands leven of financiën op orde te brengen. Sommige jongeren hebben al heel veel aan een luisterend oor.

Zo heb ik veel met een jongen gepraat die last had van depressies. Eerder was hij daarvoor ook opgenomen. In die kliniek kreeg hij een groepje vrienden, die er inmiddels allemaal niet meer zijn. Hij vond het heel prettig om daarover te kunnen praten met mij, want dat kon hij niet met zijn familie en vrienden.

Daarnaast werk ik veel met twee honden. Door een dier in de gesprekken te betrekken maak je alles wat luchtiger en niet zo formeel. Ik werk met de methodiek Top Dog en kan jongeren meer leren over hun lichaamshouding en communicatiestijl.

Zo help ik iemand met een laag niveau. Als we samen met de hond lopen, geeft hij het dier allerlei verschillende commando’s achter elkaar: zit, lig, loop… Die hond raakt natuurlijk helemaal in de war. Ik leer hem maar één commando te geven. Op deze manier leerde hij uiteindelijk beter te communiceren op school en in het gezin. Dat is natuurlijk heel leuk.’

Meer informatie? l.dijkmans@trias-groep.nl (Louise Dijkmans)


‘Preventief handelen verkleint risico op SGOG’

In opdracht van Trias heeft Simone Kuchenbecker in 2018 onderzoek gedaan naar het handelen van pleegzorgwerkers bij seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) in pleeggezinnen. De aanleiding van dit onderzoek zijn de landelijk stijgende cijfers van SGOG binnen pleegzorg en de handelingsverlegenheid van professionals omtrent dit onderwerp. Het doel van dit onderzoek is om de handelingsverlegenheid van de pleegzorgwerker rondom deze thema’s te verminderen en het risico op SGOG te verkleinen.

De onderzoeksvraag die de leidraad is van het onderzoek luidt: ‘Hoe kunnen pleegzorgwerkers van Trias Pleegzorg hun handelen in de begeleiding bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag in pleeggezinnen verbeteren?’ Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is literatuur- en praktijkonderzoek gedaan.

Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de verbeteringen liggen in het preventief handelen, het implementeren van een helder beleid, duidelijke richtlijnen en voldoende een-op-een contact met de jeugdige. Ook op het gebied van kennis en vaardigheden liggen verbeteringsmogelijkheden. Wanneer aan de bovenstaande thema’s wordt gewerkt, kunnen de pleegzorgwerkers hun handelen verbeteren in de begeleiding bij SGOG.

Voor het vervolg en meer informatie: Eric Lieben (038) 456 46 00.


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome