rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: januari, 2017

DOEN WAT WERKT: samenwerking jeugdhulp en onderwijs

Ambulant hulpverlener Danielle vertelt: “Ik kreeg een aanmelding van een jongetje van 5 jaar. School maakte zich grote zorgen over zijn gedrag en zijn positie in de groep. Kinderen waren bang voor hem en er kwamen klachten van andere ouders. School dacht aan speciaal onderwijs. Ouders herkenden thuis de problemen niet en waren het niet eens met het beeld dat school schetste.

Aan de hand van observaties heb ik een gedragsbeeld geschreven. Ik zag een impulsief en soms wat sociaal onhandig jongetje, maar zeker niet agressief. Ik zag hem kinderen troosten wanneer ze verdrietig waren, hulpvaardig zijn en initiatief nemen in contact met groepsgenootjes.

Ik zag ook een zenuwachtig en onrustig jongetje dat op zijn hoede leek en moeilijk kon schakelen. Hij begreep de groepsinstructies en reageerde hierop met gewenst gedrag. Maar wanneer hij persoonlijk werd aangesproken op gedrag zag ik hem onzeker worden en teleurgesteld kijken, alsof het gedrag hem meer overkwam dan dat het bewust werd ingezet. Met de leerkracht keek ik hoe zij zijn gedrag groepsgericht kon bijsturen om de focus niet specifiek op hem te leggen. De leerkracht is groepsgericht gewenst gedrag gaan voorbespreken en is meer duidelijkheid en voorspelbaarheid gaan creëren door de inzet van een timer en taakwijzers. Daarnaast is ze hem bewuster gaan complimenteren voor gewenst gedrag. Ook heeft hij nu een wiebel kussen voor de kringmomenten en een ‘tangle’ voor luister momenten.

Tijdens mijn laatste bezoek zag ik een relaxte jongen die straalde bij een compliment en wist wanneer hij naar de juf kon gaan voor hulp bij een conflict met een ander kind. Ook ouders voelen zich veel relaxter nu er niet meer zoveel negativiteit van uit school komt. Over speciaal onderwijs wordt niet meer gesproken!”

Lees HIER meer over de samenwerking tussen Trias en onderwijs en kinderopvang.


facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome