Zijn er acute problemen in de opvoedsituatie waar je niet direct een oplossing voor weet? Dan biedt Trias Jeugdhulp onder andere ambulante spoedeisende hulp thuis, crisispleegzorg of ambulante spoedhulp met kortverblijf.

Is er een acute hulpvraag binnen een gezin? Bel Veilig Thuis: 0800 – 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Vormen van crisishulp

Crisispleegzorg

Woongroepen kwetsbare jongeren

Verblijf crisis

Pleegouderraad

Ambulante Spoedhulp met kort verblijf