Wanneer kinderen in crisispleegzorg terechtkomen is de (thuis)situatie zo ernstig en onveilig, dat ze tijdelijk niet thuis kunnen blijven. In samenwerking met de verwijzende instantie maken we een inschatting. Vervolgens zoeken we een plek in een pleeggezin. Hierna kan de crisispleegzorgbegeleider in samenwerking met de betrokkenen de situatie verhelderen en in kaart brengen.

Vanuit crisispleegzorg werken we, in samenwerking met ouders, aan een plan zodat de jongere terug naar huis kan wanneer het veiligheidsrisico (deels) is opgelost. Daarnaast bieden we niet alleen handvatten om nieuwe crisissituaties te voorkomen maar organiseren we ook vervolghulp. Deze vervolghulp kan eventueel buiten het eigen gezin geboden worden. Wanneer dit niet mogelijk is, bieden we een langdurige plek in de pleegzorg.

Wat is het resultaat?

De crisissituatie is opgeheven en er zijn handvatten om nieuwe crisissituaties te voorkomen. Het kind kan naar huis en/of er is vervolghulp georganiseerd. Deze vervolghulp kan eventueel buiten het eigen gezin geboden worden. 

Het behandelteam

Het team bestaat uit een crisispleegzorgbegeleider en een gedragswetenschapper.