Waar kan ik terecht bij klachten?

Het kan voorkomen dat je klachten hebt. Bijvoorbeeld omdat je niet tevreden bent over onze hulpverlening. Er is een meningsverschil ontstaan of je vindt dat zaken niet goed lopen. Je kunt dan een klacht indienen bij Trias Jeugdhulp. Hoe doe je dat?

Maak hieronder een keuze om verder te lezen:

Inhoud accordeon

Ik heb een klacht

Ben je jeugdige, ouder of verzorger en heb je een klacht over onze hulpverlening? Dan kun je die het beste meteen bespreken met de betrokken hulpverlener van Trias Jeugdhulp. Die kan dan samen met jou naar een oplossing zoeken. Meestal lukt dat.

Is dat niet het geval? Dan kun je ook via de officiële weg een klacht bij ons indienen. Dit kan door een e-mail te sturen naar klachten@triasjeugdhulp.nl.

Van klacht naar oplossing

Dien je een klacht in bij onze organisatie? Dan kun je deze 3 stappen verwachten:

1. Je krijgt na je bericht een ontvangstbevestiging. Ontvang je deze niet? Dan is je e-mail helaas niet bij ons binnengekomen.

2. Wij geven binnen 14 dagen een reactie. Dit kan bijvoorbeeld een eerste inhoudelijke reactie, een uitnodiging voor een gesprek of een verzoek om aanvullende informatie zijn. Deze dagen geven ons de tijd om zorgvuldig uit te zoeken wat er aan de hand is.

3. We kijken samen of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Wij streven ernaar om binnen 10 weken na ontvangst een oplossing te bieden voor jouw klacht.

| Wist je dat je bij een klacht ondersteund kan worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem?

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Als je een klacht bij ons indient, kun je verwachten dat:

  • wij op een professionele wijze met je klacht omgaan;
  • we op een respectvolle manier met elkaar communiceren;
  • de afspraken die wij gezamenlijk maken worden nagekomen;
  • wij de klacht tijdig afhandelen binnen de hierboven genoemde termijnen.

Vertrouwenspersoon Jeugdstem

Jeugdstem (voorheen het AKJ) biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld als je het moeilijk vindt om een klacht te omschrijven of in te dienen. Ook als je vertrouwelijk wilt praten over iets waar je moeite mee hebt bij Trias Jeugdhulp, kun je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Deze landelijke organisatie geeft gratis informatie, advies en ondersteuning bij vragen of klachten over de jeugdzorg. Dit geldt voor zowel kinderen en jongeren als hun (pleeg)ouders of verzorgers.

Wil je jouw klacht indienen bij een onafhankelijke partij? Ook dan kun je hulp vragen aan een vertrouwenspersoon van ‘Jeugdstem’. Je krijgt dan ondersteuning bij het indienen of aanpassen van jouw klacht die je wilt indienen bij de Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel of het SKJ.

Voor meer informatie bekijk deze praatplaat op www.jeugdstem.nl.

Ik wil een klacht indienen bij een onafhankelijke partij

Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht door Trias Jeugdhulp en wil je een formele klacht indienen bij een onafhankelijke partij? Dan kun je onder andere terecht bij de volgende organisaties:

Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel  

Je kunt een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel. Hier is Trias Jeugdhulp bij aangesloten. In deze commissie zitten deskundigen van verschillende organisaties. De commissie beoordeelt of een klacht of een deel hiervan gegrond is. Een klacht indienen bij deze commissie kan alleen schriftelijk. Hoe het indienen verder werkt, staat in de Klachtenregeling van Jeugdzorg Overijssel

Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ)

De overheid stelt strenge eisen aan jeugdhulpverleners. Vaak staat de hulpverlener die bij jouw kind of gezin aan het werk is, geregistreerd in het kwaliteitsregister van SKJ. SKJ-geregistreerde hulpverleners staan onder professioneel toezicht. Dit betekent dat als je niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van een SKJ-geregistreerde hulpverlener, je in sommige gevallen een klacht kunt indienen bij SKJ. Bijvoorbeeld als een jeugdhulpverlener niet respectvol omgaat met cliënten en/of misbruik maakt van zijn/haar gezag.

Lees meer over de werkwijze op de website van de SKJ.

Ik heb een klacht

Heb je als pleegouder een klacht? Dan kun je die het beste meteen bespreken met de betrokken hulpverlener van Trias Jeugdhulp. Die kan dan samen met jou naar een oplossing zoeken. Meestal lukt dat.

Is dat niet het geval? Dan kun je ook via de officiële weg een klacht bij ons indienen. Dit kan door een e-mail te sturen naar klachten@triasjeugdhulp.nl.

Van klacht naar oplossing

Dien je een klacht in bij onze organisatie? Dan kun je deze 3 stappen verwachten:

1. Je krijgt na je bericht een ontvangstbevestiging. Ontvang je deze niet? Dan is je e-mail helaas niet bij ons binnengekomen.

2. Wij geven binnen 14 dagen een reactie. Dit kan bijvoorbeeld een eerste inhoudelijke reactie, een uitnodiging voor een gesprek of een verzoek om aanvullende informatie zijn. Deze dagen geven ons de tijd om zorgvuldig uit te zoeken wat er aan de hand is.

3. We kijken samen of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Wij streven ernaar om binnen 10 weken na ontvangst een oplossing te bieden voor jouw klacht.

| Wist je dat je bij een klacht ondersteund kan worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem?

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Als je een klacht bij ons indient, kun je verwachten dat:

  • wij op een professionele wijze met je klacht omgaan;
  • we op een respectvolle manier met elkaar communiceren;
  • de afspraken die wij gezamenlijk maken worden nagekomen;
  • wij de klacht tijdig afhandelen binnen de hierboven genoemde termijnen.

Vertrouwenspersoon 

Jeugdstem (voorheen het AKJ) biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld als je het moeilijk vindt om een klacht te omschrijven of in te dienen. Ook als je vertrouwelijk wilt praten over iets waar je moeite mee hebt bij Trias Jeugdhulp, kun je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Deze landelijke organisatie geeft gratis informatie, advies en ondersteuning bij vragen of klachten over de jeugdzorg. Dit geldt voor zowel kinderen en jongeren als hun (pleeg)ouders of verzorgers.

Wil je jouw klacht indienen bij een onafhankelijke partij? Ook dan kun je hulp vragen aan een vertrouwenspersoon van ‘Jeugdstem’. Je krijgt dan ondersteuning bij het indienen of aanpassen van jouw klacht die je wilt indienen bij de Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel of het SKJ.

Voor meer informatie ga naar de website van Jeugdstem of bekijk deze praatplaat.

Ik wil een klacht indienen bij een onafhankelijke partij

Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht door Trias Jeugdhulp en wil je een formele klacht indienen bij een onafhankelijke partij? Dan kun je onder andere terecht bij de volgende organisaties:

Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel  

Je kunt een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel. Hier is Trias Jeugdhulp bij aangesloten. In deze commissie zitten deskundigen van verschillende organisaties. De commissie beoordeelt of een klacht of een deel hiervan gegrond is. Een klacht indienen bij deze commissie kan alleen schriftelijk. Hoe het indienen verder werkt, staat in de Klachtenregeling van Jeugdzorg Overijssel

Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ)

De overheid stelt strenge eisen aan jeugdhulpverleners. Vaak staat de hulpverlener die bij jouw kind of gezin aan het werk is, geregistreerd in het kwaliteitsregister van SKJ. SKJ-geregistreerde hulpverleners staan onder professioneel toezicht. Dit betekent dat als je niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van een SKJ-geregistreerde hulpverlener, je in sommige gevallen een klacht kunt indienen bij SKJ. Bijvoorbeeld als een jeugdhulpverlener niet respectvol omgaat met cliënten en/of misbruik maakt van zijn/haar gezag.

Lees meer over de werkwijze op de website van de SKJ.