Verblijf crisis

Verblijf crisis zetten we in bij ernstige veiligheidsrisico’s in de thuissituatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind (tijdelijk) niet in de eigen omgeving kan verblijven. Met deze opvang bieden we een veilige plek. Het is altijd onderdeel van een traject ambulant spoedhulp. Het eindresultaat is dat de crisis is opgeheven en er handvatten gevonden zijn voor het voorkomen van nieuwe crisissituaties. Het kind kan naar huis en/of er is vervolghulp georganiseerd.

Locatie: Op een locatie van Trias.
Duur: Gedurende maximaal 28 dagen, maar zo kort als mogelijk.