Ambulante Spoedhulp met kort verblijf is een kortdurende, intensieve hulpverleningsvorm. Deze wordt ingezet bij spoedeisende omstandigheden in de opvoedingssituatie. We verkennen en ordenen niet alleen de problematiek, maar bieden ook structuur. Bovendien brengen we de veiligheid in kaart om deze vervolgens te herstellen. Spoedhulp activeert het sociaal netwerk van het gezin en helpt het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gezinsleden te vergroten/herstellen. Spoedhulp werkt systeemgericht. De nadruk ligt op het versterken van eigen krachten.

Wat is het resultaat?

De crisis is opgeheven en er zijn handvatten gevonden om nieuwe crisissituaties te voorkomen. Het kind kan naar huis en/of er is vervolghulp georganiseerd.

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp?

Gedurende maximaal 28 dagen, maar zo kort als mogelijk, biedt Trias Jeugdhulp het kind een tijdelijke plaatsing om de veiligheid van het kind te waarborgen. Er is gedurende de dag en nacht begeleiding op de verblijf-locatie en er is (intensieve) ambulante hulp voor het gezin daarbuiten.

Het behandelteam

Het team bestaat uit jeugdzorgwerkers D, A en een gedragswetenschapper.