Wanneer een kind wordt opgevangen door jouw gezin, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor het kind, de ouders en het pleeggezin. Trias Jeugdhulp vindt het belangrijk dat je als pleeggezin daarin goed wordt begeleid. Op deze pagina vind je meer informatie over welke ondersteuning wij bieden voor jouw pleeggezin.

Direct naar meer informatie over:

Plaatsing van een pleegkind

Zodra een kind bij jouw pleeggezin komt, ontvang je een samenwerkingsovereenkomst waarin alle belangrijke afspraken worden vastgelegd. Ook ontvang je meer informatie over de achtergrond van het pleegkind, wat relevant is voor de zorg voor het kind. 

Samenwerkingsovereenkomst en hulpverleningsplan

De samenwerkingsovereenkomst bevat o.a. de aanvangsdatum, de duur, het juridische kader, het doel en het perspectief van de plaatsing. Alle afspraken worden daarin formeel vastgelegd. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het hulpverleningsplan, waarin de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd tijdens de plaatsing. 

Privacy

We hechten veel waarde aan het waarborgen van de privacy van alle betrokkenen. Meer informatie vind je in het privacyreglement voor pleegouders en gezinshuisouders.

“Ik ben nu in een veilige omgeving en ik heb een grote familie erbij gekregen.”

Pleegzorgbegeleiding

Ieder pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgbegeleider van Trias Jeugdhulp. Een goede samenwerking tussen ouders, familieleden en pleegouders is belangrijk. De pleegzorgbegeleider begeleidt dit contact en is aanspreekpunt voor ondersteuning bij veilig opgroeien en praktische zaken. Onze begeleiding is erop gericht dat een pleegkind, waar dat kan en veilig is, weer zo snel mogelijk naar huis kan gaan. 

Wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel / ondertoezichtstelling (OTS) onderhoudt jouw pleegzorgbegeleider ook het contact met een gecertificeerde instelling zoals Jeugdbescherming Overijssel, CJG of SWT. 

Ontwikkelen in een veilige omgeving

Om de ontwikkeling van het pleegkind te volgen worden alle ontwikkelingen vastgelegd in een toekomstplan. Dit plan wordt in het eerste jaar elk half jaar en daarna één keer besproken met het kind (12 of ouder), de ouders, de pleegouders, de pleegzorgbegeleiding en met de medewerker van de gecertificeerde instelling. Is er naast de reguliere pleegzorgbegeleiding (tijdelijk) behoefte aan extra specialistische ondersteuning, dan kan de module Intensief Ambulant Pleegzorg ingezet worden. Deze module biedt onder andere begeleiding gericht op trauma en op gehechtheidsontwikkeling.

In gesprek over de hulpverlening

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de hulpverlening en dat je er niet goed uitkomt met je begeleider. Lees hier meer over de mogelijkheden als je vertrouwelijk in gesprek wilt of een klacht wilt indienen. 

Meer lezen

Lees in onze pleegzorgwijzer meer over onze begeleiding als je officieel (netwerk)pleegouder bent geworden.

Een pleegkind in huis: wat is belangrijk om te weten?

Een pleegkind in huis brengt de nodige organisatie met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat alles goed regelt voor jouw pleeggezin en je pleegkind? De basisinformatie die je als pleegouder nodig kunt hebben op een rijtje:

Welkom bij Trias Jeugdhulp

In deze brochure vind je algemene informatie over wat je kunt verwachten van Trias Jeugdhulp en andere belangrijke informatie waaronder:

 • wat wij bieden als organisatie en welke begeleiding je krijgt
 • hoe wij omgaan met vertrouwelijke gegevens (privacy en dossier)
 • hoe wij een veilige omgeving creëren en agressie tegengaan
 • informatie over praten met een vertrouwenspersoon of hoe je een klacht kunt indienen

Wijzer over pleegzorg

We hebben drie pleegzorgwijzers als download beschikbaar voor pleegouders. Deze wijzers vertellen je meer over:

 • Ik ben pleegouder. Hoe word ik begeleid in de zorg voor het pleegkind?
 • Mijn pleegkind nadert de volwassen leeftijd. Wat nu?
 • Mijn pleegkind verlaat ons gezin. Waar moet ik rekening mee houden?

Wat te doen bij calamiteiten/incidenten?

Je hebt in eerste instantie altijd contact met je pleegzorgbegeleider. Mocht dit niet lukken, dan staat op onze contactpagina onder ‘voor pleegouders’ vermeld met wie je contact kunt opnemen.

Leer- en netwerkavonden

Als pleegouder krijg je ook te maken met een aantal uitdagingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat je je voldoende toegerust voelt, om voor een pleegkind te zorgen. Dit doen wij door leer- en scholingsavonden te organiseren. Daarnaast organiseren wij ook (netwerk)activiteiten voor pleegouders en -kinderen om elkaar te ontmoeten.

Thema’s die tijdens de leeravonden aan bod komen zijn o.a. hechting, zorgen voor getraumatiseerde kinderen, samenwerken met ouders, omgaan met gedragsproblemen en sociale media. 

Agenda

Geen agenda items.

Ervaringen uitwisselen met andere gezinnen

Naast de leeravonden organiseren wij ook activiteiten zoals een pleegouderdag, waar je andere pleegouders kunt ontmoeten. Daarnaast zijn er tal van andere manieren om ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders. Een overzicht:

 • Op de website van de NVP staat een overzicht van verschillende pleegoudergroepen en netwerken voor en door pleegouders. Er zijn ook groepen actief die niet op deze site vermeld staan. Wil je weten of er een pleegoudernetwerk bij jou in de buurt is? Vraag het aan je pleegzorgbegeleider.
 • Pleegzorg.nl biedt een online community voor pleegouders uit heel Nederland. Meld je aan via www.pleegzorg.nl/community
 • Er zijn twee pleeggrootoudergroepen actief in Zwolle en Nijverdal. Wil je meer weten? Vraag ernaar aan je pleegzorgbegeleider.
 • Zoek je een ervaren pleegouder die een tijdje met je meeloopt? Een luisterend oor biedt, waarmee je ervaringen kunt delen en begrijpt waar jij het over hebt? Er zijn een aantal pleegouders die pleegouderbuddy zijn voor zowel netwerkpleegouders als bestandspleegouders. Jouw pleegzorgbegeleider kan je in contact brengen met een pleegouderbuddy.

Hoe komt mijn pleegkind in contact met andere pleegkinderen?

Het kan voor jouw pleegkind fijn zijn om ervaringen te delen met andere jongeren die hetzelfde meemaken. Hiervoor bestaat JongWijs. JongWijs is een netwerk van jongeren tussen 14 en 25 jaar met ervaring in de pleegzorg. Zij organiseren ontmoetingen en events voor jongeren. En ze laten horen wat jongeren belangrijk vinden. Met als doel om samen de pleegzorg te verbeteren!

Financiën

Wat heb je nodig om de financiën goed te kunnen regelen voor je pleegkind en pleeggezin? En van welke fondsen kun je als pleegouder (eenmalig) gebruikmaken voor financiële hulp? Bijvoorbeeld voor het inrichten van een kamer of woonplek, tijdelijke therapie, overbrugging van bepaalde kosten. Praktische downloads en links:

Pleegzorgvergoeding

Als pleegouder ontvang je maandelijks een pleegzorgvergoeding voor de verzorging en opvoeding van een pleegkind. In de financiële wegwijzer pleegzorg vind je alle informatie over deze vergoeding.

Aan het eind van elke maand mailen we je een declaratieformulier voor de vergoeding van weekendpleegzorg. Mocht je deze niet terug kunnen vinden of wil je de declaratie eerder indienen in verband met het einde van de plaatsing, dan kun je hier het declaratieformulier downloaden.

Betaling van de pleegzorgvergoeding voor eenmalige vakantieplaatsingen vindt één keer per maand plaats. Hiervoor hoef je geen declaratieformulier in te vullen.

Soms is de pleegvergoeding niet toereikend omdat, vanwege bijzondere omstandigheden, extra onvermijdelijke kosten gemaakt moeten worden. Dit vergoedingsoverzicht bijzondere kosten geeft aan waar je in zo’n geval beroep op kunt doen. Worden de bijzondere kosten niet vergoed? Lees op Pleegzorg.nl wat je dan kunt doen.

Fondsen

Steunfonds Jeugdzorg Overijssel wil heel graag van betekenis zijn in het leven van pleegkinderen. Je kunt zelf rechtstreeks een aanvraag indienen bij de stichting. Tussenkomst of goedkeuring van de pleegzorgorganisatie of de instantie die het pleegkind geplaatst heeft is niet nodig. Wel kan het handig zijn om met de pleegzorgbegeleider te overleggen of een eventuele aanvraag binnen de criteria valt. Indien nodig kan de pleegzorgbegeleider ook helpen bij het indienen van de aanvraag. Kijk op de website voor informatie over het verloop van de procedure, aanvraag, criteria en verantwoording van de kosten.

Het is belangrijk voor kinderen in een pleeggezin om een eigen kamer te hebben. Een plek waar ze zich kunnen terugtrekken en wat privacy hebben. Maar niet elk pleeggezin heeft genoeg kamers. Om meer kinderen een thuis te bieden, is er soms een verbouwing nodig bij het pleeggezin. Stichting Kinderpostzegels helpt pleegouders hierbij. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een dakkapel of dakraam, of door de aanschaf van een bed en kasten. Zodat ieder (pleeg) kind een eigen plek heeft. Ga naar de website voor meer informatie en de voorwaarden.

Vakantie en verlof

Ga je op vakantie naar het buitenland met een minderjarig pleegkind? Wil je verlof om alle aandacht te geven aan een nieuw pleegkind of vanwege ziekte van een pleegkind? Hiervoor zijn er in Nederland een aantal regelingen:

Als je een nieuw pleegkind in huis krijgt, heb je recht op pleegzorgverlof zodat je de tijd krijgt om aan elkaar te wennen. Voorwaarde voor dit verlof is dat jouw pleegkind staat ingeschreven op jouw adres en dat er een pleegzorgovereenkomst is, waaruit blijkt dat je verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het pleegzorgverlof moet je minstens drie weken voordat je het verlof opneemt bij je werkgever aanvragen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Voor een vakantie in het buitenland met je minderjarige pleegkind in het buitenland moet je toestemming krijgen van de ouders/voogd via een toestemmingsformulier. Dit formulier is beschikbaar in NL / EN.

Kortdurend zorgverlof geeft jou recht op verlof voor de verzorging van thuiswonende zieke (pleeg)kinderen of partner. De duur van het verlof is per kalenderjaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. De werkgever moet voor de periode dat je zorgverlof opneemt loon doorbetalen, maar kan hierop een korting toepassen.

Ouderschapsverlof is ook mogelijk voor een thuiswonend pleegkind. Je hebt het recht om, onder bepaalde voorwaarden, onbetaald deeltijdverlof op te nemen voor de zorg van je pleegkind(eren). Je hebt recht op ouderschapsverlof als je minstens een jaar bij dezelfde werkgever werkt en zorgt voor een kind jonger dan acht jaar. Heb je als werknemer meerdere (pleeg)kinderen dan kun je voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen.

Speciaal voor pleegouders

Deze belangenbehartigers weten wat het pleegouderschap inhoudt en kunnen je ook goed helpen met je vragen:

 • Pleegzorg.nl
  De bibliotheek van pleegzorg.nl staat boordevol informatie over verschillende pleegzorgthema’s. Van geldzaken tot opvoeding van je pleegkind. Alle informatie is gecheckt door experts. Pleegzorg.nl heeft daarnaast een besloten community waarin je samen met andere pleegouders in gesprek kunt, zoals je verhaal delen en berichten sturen. Met een account krijg je toegang tot de community van Pleegzorg.nl.
 • De Nederlandse Vereniging voor pleeggezinnen
  De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) helpt jou om het beste voor je pleegkind te bereiken. Ze zijn er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. Ze bieden plaats voor pleeggezinnen, waar je gehoord en gezien wordt, waar je waardering en steun vindt en waar je je stem kan laten horen om samen de pleegzorg te verbeteren. Wil je weten wat je rechten en plichten zijn als pleegouder of heb je advies nodig over een pleegzorgonderwerp? De helpdesk van de NVP biedt een luisterend oor, denkt mee en geeft (juridisch) advies.
 • Pleegouderraad Trias Jeugdhulp
  De Pleegouderraad (POR) komt op voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen van Trias Jeugdhulp. Lees meer over de Pleegouderraad.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over pleegouder zijn? Bekijk hieronder het antwoord op onze veelgestelde vragen. Staat je antwoord er niet bij? Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Een bezoekregeling is altijd weer spannend en ingrijpend voor een pleegkind. Het kan veel stress geven bij het pleegkind. Dit is begrijpelijk. Daarom is het belangrijk dat je als pleegouder ervóór en ernà je pleegkind even ruimte geeft. Dit kun je doen door een vaste structuur te bieden, zodat de emoties weer kunnen zakken. Blijft het gedrag van het pleegkind te veel uit balans na een bezoek? Dan is het goed om in overleg met pleegzorgbegeleider te bekijken hoe de bezoekregeling aangepast kan worden, zodat het voor het pleegkind beter te behappen is.

Als de ouders of de gezins(voogd) toestemming geven mag je je pleegkind meenemen naar het buitenland. Hiervoor moet je wel zorgen dat je een aantal documenten meeneemt, zoals dit formulier (beschikbaar in NL / EN ). Maak daarbij de afweging, wat deze vakantie voor je pleegkind betekent. Soms kunnen nieuwe situaties zoals een vakantie, ook veel stress geven.

Jazeker. Pleegzorg biedt je samen met je gezin. Je bespreekt met je pleegzorgbegeleider hoe het met alle gezinsleden gaat. Als pleeggezin is het natuurlijk belangrijk dat alle gezinsleden achter de pleegzorgplaatsing blijven staan.

Als je pleegkind 16 jaar oud is, is het goed om na te denken over wat er gaat veranderen, wat het toekomstperspectief is van je pleegkind en wat er allemaal geregeld moet worden. Jouw pleegzorgbegeleider helpt jou hier graag bij. 

Lees meer:

Je pleegkind gaat terug naar huis of naar een vervolgplek. Het naderende afscheid ligt gevoelig. Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen en als het mogelijk is samen met je pleegkind naar dit afscheid toe te werken. Trias jeugdhulp biedt nazorg voor het vertrek van een pleegkind. Lees meer over waar je rekening mee kunt houden in onze pleegzorgwijzer ‘Mijn pleegkind verlaat ons gezin.’

Richt je pleegkind schade aan jouw eigendommen of dat van een ander? Dan is het afhankelijk van de leeftijd van het kind op welke manier de schade vergoed wordt.

Via jouw gezinspolis aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) kun je de schade mogelijk vergoed krijgen als je pleegkind daar is aangemeld als gezinslid. Check hiervoor de polisvoorwaarden van je verzekering.

Daarnaast hangt het van de leeftijd van het kind af wie wettelijk aansprakelijk is voor de schade. Vanaf 14 jaar gelden er andere voorwaarden. Lees meer hierover op Pleegzorg.nl.