Wat is het resultaat?

Het jonge kind (2-7 jaar) kan weer binnen zijn eigen, dagelijkse leefwereld functioneren.

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp? 

Een plek op de dagbehandelingsgroep waar observatie, diagnostiek en behandeling kan worden ingezet. Een dagbehandelingsgroep bestaat uit maximaal acht kinderen. 

De behandeling heeft een gemiddelde duur van 9 tot 12 maanden met gemiddeld zes dagdelen dagbehandeling per week. Hierbij gelden de eerste 8-10 weken als wenperiode. Vervolgens wordt er gerichte behandeling geboden voor ongeveer 6 maanden. In de laatste fase, die ongeveer 3 maanden in beslag neemt van de behandeling, zal toegewerkt worden naar de overgang naar de vervolgplek zoals reguliere opvang en (speciaal) onderwijs. Hierbij kan dan ook begeleiding en coaching geboden worden op deze vervolgplek. 

Download de brochure over onze hulp bij de ontwikkeling van je kind. In deze brochure kun je meer lezen over hoe wij werken op de dagbehandeling.