De dagbehandeling jonge kind biedt hulp aan kinderen en hun gezin. Bijvoorbeeld wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling. Vaak spelen er meerdere klachten en zorgen tegelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hele jonge kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling. Ook kan er sprake zijn van driftbuien of ongewenst gedrag, achterblijven in spraak- of taalontwikkeling of waarbij het moeilijk is om contact te maken.

Bij sommige kinderen op de dagbehandeling is er sprake van een ontwikkelingsstoornis. Hierbij kun je denken aan: ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis, waardoor ze baat hebben bij een specifieke benadering.

Binnen de dagbehandeling kent Trias Jeugdhulp drie hulpvormen:

Hulp bij ontwikkeling kind

Dagbehandeling jonge kind

Coaching op dagopvang/onderwijs/club/thuis

Handelingsgerichte diagnostiek en procesdiagnostiek