Wat is het doel?

Er is inzicht verkregen in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast is een advies opgesteld voor een vervolgtraject. 

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp?

Een plek op de dagbehandelingsgroep waar observatie, diagnostische middelen, IQ-onderzoek en procesdiagnostiek kan worden ingezet. 

Een dagbehandelingsgroep bestaat uit maximaal acht kinderen. 

Hoe gaat Trias Jeugdhulp aan de slag? 

Gedurende 8-12 weken zal er voornamelijk binnen de groep geobserveerd worden. Tijdens de aanwezigheid op de groep worden observaties op het gebied van de algehele ontwikkeling van het kind, waaronder met name de sociale en emotionele ontwikkeling uitgevoerd.

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit meerdere SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerkers en een gedragswetenschapper.