Trias biedt met ruim 300 medewerkers én ruim 500 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in Overijssel. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis, of in de directe omgeving van de cliënt. 

Stageplaats KanZ en Jongerenraad Trias

vacaturenummer: S016-2021

Functie: Stagiaire Pedagogisch medewerker B en begeleider Jongerenraad

Periode: september 2021 – juni/juli 2022

Aantal uur: 32 uur per week

Locatie: KanZ is voor jongeren vanaf 16,5 jaar die het nog niet aandurven/aankunnen zelfstandig te wonen. Het gaat om jongeren die gebaat zijn bij een individuele specialistische aanpak waarbij het einddoel bestaat uit een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid. Jongeren wonen gemiddeld een jaar op Kanz en gaan daarna bijvoorbeeld op zichzelf wonen (evt. met ambulante begeleiding) of wonen bij een andere vorm van begeleid/beschermd zelfstandig wonen elders.

De ondersteuning bij KanZ bestaat o.a. uit begeleiding die vooral gericht is op het nabootsen van ‘het op kamers wonen/begeleid zelfstandig wonen’, waar wordt ingespeeld op de daarbij horende vaardigheden in combinatie met de huisregels en fasering. Binnen KanZ is sprake van een gefaseerde opbouw.

Op KanZ heeft iedere jongere een eigen coach die een individueel traject inzet samen met deze jongere. De coaches begeleiden de jongeren bij het leren van zelfredzaamheidsvaardigheden gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. De begeleiding richt zich vooral op omgaan met eigen problematiek, het aanleren van praktische en sociale-emotionele vaardigheden en het leren functioneren in de maatschappij en het verwerven van inzicht hierin.

KanZ maakt gebruik van competentiegerichte en oplossingsgerichte hulpverlening. Daarnaast wordt er ook systemisch gewerkt, dat wil zeggen dat er nauw zal worden samengewerkt met de ouders (verzorgers), gericht op opvoedingsvragen gekoppeld aan de ontwikkelingsfase waarin de jongere verkeert.

KanZ is geen leefgroep, jongeren wonen in een appartement en hebben een eigen kamer. Hiermee wordt kamerbewoning nagebootst. Voor de stage op KanZ vragen wij een minimale inzet van 24 uur per week. KanZ is een residentiële hulpvorm, er wordt gewerkt met wisselende diensten. Van de stagiair(e) wordt verwacht mee te draaien in het rooster, onderdeel daarvan zijn dag-, late en slaapdiensten, zowel door de week als in het weekend.

Jongerenraad

Naast de stage op Kanz ga je de Jongerenraad van Trias begeleiden, dit doe je onder begeleiding van de Jongerenraad begeleider. In de Jongerenraad zitten jongeren die bij Trias wonen, zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Trias. De Jongerenraad is aangesloten bij het Jeugdwelzijnsberaad, een landelijke organisatie voor jongerenparticipatie jeugdzorg. Voor de stage Jongerenraad vragen wij een minimale inzet van 8 uur per week.

Jouw profiel

  • Gewenste opleiding: Social Work, zoals MWD, SPH en Pedagogiek
  • Andere aan Social Work verwante opleidingen, minimaal hbo niveau
  • Leeftijd: 19 jaar en ouder (i.v.m. leeftijd van de doelgroep)

Wij zijn op zoek naar een vlotte student, die een uitdaging ziet in het werken met jongeren binnen de jeugdzorg. We vragen een teamplayer, maar daarnaast is zelfstandig kunnen werken ook van belang. Wij zoeken iemand die in staat is om initiatieven te nemen, verantwoordelijkheden te dragen, gestructureerd te werken en open is in communicatie. Het is belangrijk dat je daadkrachtig bent en niet schuwt om jongeren op hun eigen verantwoordelijkheden aan te spreken. Affiniteit met doelgroep 16,5+ met zeer diverse problematiek is noodzakelijk. Je staat stevig in je schoenen, ziet werk liggen en wil dit oppakken. KanZ biedt een uitdagende stageplek, waarbij je de kans krijgt om te werken met verschillende jongeren met diverse achtergronden en problematiek.

Wij bieden

Een interessante stageplek, met veel ontwikkelingsmogelijkheden binnen een interessant werkveld. De jeugdzorg is erg in beweging, waardoor veel ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven. Stagevergoeding conform de CAO-jeugdzorg.

Interesse?

Voor meer informatie kun je mailen naar kanz-verblijf@triasjeugdhulp.nl. Je vraag zal dan zo snel mogelijk worden beantwoord. Voor vragen over de jongerenraad mailen naar h.wieberdink@triasjeugdhulp.nl.

Sollicitaties

Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie, inclusief CV, per e-mail naar Trias Jeugdhulp, onder vermelding van vacaturenummer S016-2021.