Stageplaats Ambulant hulpverlener A
Ouder(schaps)begeleider

Ouderschap na Scheiden (OnS)
vacaturenummer S004-2023

Functie: Ouder(schaps)begeleider bij Ouderschap na Scheiden
Periode: Aug/sept 2023-juni/juli 2024
Aantal uur: 24-36 uur per week
Locatie: Zwolle (standplaats)
Werkdagen: in overleg

Trias Jeugdhulp ondersteunt kinderen, jongeren en hun gezin bij opvoeden en opgroeien. Wij bieden onder andere hulp-aan-huis, crisisopvang, 24-uurs zorg, pleegzorg en hulp bij echtscheiding.  Als het vormgeven van gezamenlijk ouderschap na (echt)scheiden onvoldoende lukt of leidt tot strijd, is het belangrijk dat er aandacht is voor een meer passende vorm van ouderschap. Daarvoor is het vaak nodig om te begrijpen waar het conflict tussen ouders over gaat. Trias Jeugdhulp biedt daarin hulp. Het team Ouderschap na Scheiden (OnS) is gespecialiseerd in het begeleiden van met name ouders en (waar nodig) kinderen in complexe (echt)scheidingssituaties.

Wat doen wij bij Ouderschap na Scheiden?

Wij bieden begeleiding en ondersteuning in het proces met gescheiden ouders en voegen expertise en kennis toe over ouderschap en de ontwikkeling van kinderen. Ouders komen (vaak vrijwillig, maar ook opgelegd door bijvoorbeeld de rechtbank) bij OnS voor een ouderschapstraject. In het ouderschapstraject richten we ons op het begrijpen wat er aan de hand is om zodoende te komen tot een passende vorm van ouderschap. Ouderschap na Scheiden werkt vanuit de visie dat kinderen er recht op hebben zich in vrijheid te kunnen verbinden aan beide ouders en ouders de verantwoordelijkheid hebben dit mogelijk te maken. OnS is gericht op de-escalatie van het conflict om zodoende vanuit meer rust met ouders te zoeken naar een positieve verandering in het belang van het kind/de kinderen. Een ouderschapstraject kan worden aangevuld met een traject contactherstel of een KiK (Kind in Kracht) traject. 

Traject contactherstel: In sommige situaties hebben kinderen na een scheiding geen contact meer met de ouder bij wie ze niet meer wonen. Het is voor hun ontwikkeling belangrijk dat zij zich vrij kunnen verbinden aan beide ouders. Kinderen krijgen de mogelijkheid om via ‘begeleide bezoeken’ te werken aan contactherstel met de ouder die ze, soms lange tijd, niet meer hebben gezien. 

Kind in Kracht: KiK onderzoekt de positie van kinderen vanuit het perspectief van de scheiding. Kik wil eraan bijdragen dat kinderen op een gezonde kindpositie mogen staan waarbij hun blik gericht is op de toekomst en waarbij zij zich gesteund weten door hun beide ouders.

Daarnaast worden vanuit het team OnS ook (collega-)professionals met coachingstrajecten ondersteund, zijn werkgroepen voortdurend bezig met doorontwikkeling, zijn er binnen het team specialisten op het gebied van kinderen, omgang, geblokkeerde relaties, stiefouderproblematiek etc.

Wat ga je doen? 

Als stagiaire krijg je begeleiding van Ambulant hulpverleners A/ouder(schaps)begeleiders en sluit je aan bij trajecten die jou toebedeeld zijn/worden. Een greep uit de werkzaamheden:

 • je kijkt mee (en doet op termijn mee) in ouderschapstrajecten
 • je kijkt mee in (en doet op termijn onder supervisie) de begeleide omgang tussen ouder/kind(eren) 
 • je neemt deel aan team-en werkoverleggen, casuïstiekgroepen, voordeur, lopende werkgroepen.  
 • je stemt af met verwijzende instanties
 • je maakt dossieranalyses
 • je schrijft verslagen voor ouders en verwijzers 
 • etc. 

Je leert/werkt vanuit een systeemgerichte en vraaggerichte benadering en werkt samen met Ambulant hulpverleners A met cliënten en ouders/verzorgers, maar daarnaast ook met verschillende disciplines zoals onder andere; gedragswetenschappers, (gezins)voogden verwijzers en overige instanties.

Bij Trias gaan we ook mee met de ontwikkelingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze cliënten. Zo ook op het gebied van blended care, een combinatie van face-to-face hulpverlening en digitale hulpverlening. Als je bij Trias stage gaat lopen verwachten we dat je een bijdrage levert aan deze ontwikkeling. Dit doe je door tijdens je stage een digitaal product te maken of door mee te draaien in ons ontwikkelteam blended care.

Wat maakt jou de ideale stagiaire?

Jij past binnen Trias Jeugdhulp als je de volgende uitrusting bezit: 

 • Jij volgt op dit moment de opleiding HBO, Social Work.
 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • Jij bent flexibel 
 • Jij bent stressbestendig 
 • Jij bent open en vraagt feedback op je eigen handelen
 • Jij bent sterk in zelfreflectie
 • Jij hebt een zelfstandige werkhouding, maar bent gericht op samenwerking  
 • Jij staat stevig in je schoenen
 • Je hebt een flinke dosis enthousiasme, humor en bent zuiver in contact en communicatie 

Vind jij het een uitdaging om deze stageplek vorm te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij jou?

Uiteraard fijne collega’s, een informele werksfeer en een interessante stageplek. Maar dat is niet het enige. Wij bieden:

 • Stagevergoeding conform cao Jeugdzorg. €400,- per maand op basis van een 32 urige werkweek of meer. Indien je minder uren stage loopt, wordt het naar rato berekend.
 • De juiste begeleiding tijdens jouw stage 
 • Introductie- en evaluatiemomenten met andere stagiaires (vergroot je netwerk!) 
 • Mogelijkheden tot deelname aan trainingen en cursussen 
 • Mogelijkheden tot een kijkje in de keuken bij andere zorgmedewerkers (vergroot je kennis van verschillende doelgroepen!) 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op met onze collega’s Suzan Wolters en Erika Stark via s.wolters@triasjeugdhulp.nl of e.stark@triasjeugdhulp.nl. Zij vertellen je als ouder(schaps)begeleiders graag meer over de inhoud van deze stage.

Wil je solliciteren?

Zie jij het helemaal zitten binnen Trias? Stuur dan je sollicitatie, inclusief CV, per e-mail naar stage@triasjeugdhulp.nl onder vermelding van vacaturenummer S004-2023. Je kunt reageren tot en met 3 april 2023. Zonder vermelding van het vacaturenummer, kan je sollicitatie niet in behandeling worden genomen. 

In week 14 en 15 vindt een selectie plaats en worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken worden gehouden op woensdag 19 april 2023.