rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Trias Academie

Werken in de jeugdzorg vraagt om bevlogen en professionele werkers. Trias stimuleert medewerkers zich blijvend te ontwikkelen. Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de medewerkers neemt hierin een centrale plaats in. De Trias Academie is de paraplu waaronder opleiding, innovatie en onderzoek binnen Trias gestalte krijgt. De Trias Academie is daarmee het vliegwiel voor ontwikkelingen op gebied van opleiding, onderzoek en innovatie. Medewerkers vinden er de tools die ze nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen als professional in de jeugdzorg.

Beroepsregister

Met ingang van 2014 zijn medewerkers geregistreerd in het voor hen geldende beroepsregister en hebben zij zich verbonden aan hun beroepscode en tuchtrecht.

ESF Trias Academie
facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome