Bij Trias Jeugdhulp hebben we regelmatig mogelijkheden voor stage en afstuderen.

Stage en afstuderen

We hebben stageplaatsen voor mbo’ers en hbo’ers. Niet alleen voor behandelende- en hulpverlenende beroepen. Ook voor studenten die bijvoorbeeld een secretariële- of financiële opleiding volgen hebben we mogelijkheden. 

We hebben geen mogelijkheden voor leerwerktrajecten op mbo- (BBL), hbo- (duaal) of wo-niveau. Daarnaast weten we uit ervaring dat de aansluiting tussen open stageaanvragen en mogelijke plaatsen moeilijk te realiseren is. Daarom kunnen we open sollicitaties voor een stage niet in behandeling nemen.

Om organisatorische redenen zijn er tot februari 2021 geen stagemogelijkheden voor de opleiding gedragswetenschapper.

Afstudeeropdrachten

Binnen Trias Jeugdhulp zijn ook mogelijkheden om af te studeren. Alle aanvragen voor afstudeeropdrachten beoordelen we op de aard van de opdracht en de relevantie voor Trias Jeugdhulp. Met andere woorden past het binnen onze visie en doelstelling.

Op dit moment zijn er geen afstudeeropdrachten beschikbaar. Je kunt wel zelf een voorstel indienen.

Heb je een vraag over een stagevacature of wil je meer weten over afstudeermogelijkheden? Neem dan contact op met personeelszaken.

Stageplaats KanZ en Jongerenraad Trias

Zwolle, 32 uur

Meer (stage-)vacatures vind je hier.