De jeugdzorg vraagt om bevlogen en professionele werkers. Daarom stimuleert Trias Jeugdhulp medewerkers zich blijvend te ontwikkelen. Op deze manier borgen we dat er een basisbekwaamheid in de organisatie aanwezig is en blijft. Trias Jeugdhulp faciliteert in brede zin en investeert daarnaast in verdere persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

De verantwoorde werktoedeling en beroepscode

De norm van de verantwoorde werktoedeling (2015) bepaalt dat werkgevers bij het toedelen van werk rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van professionals. Zo mogen bepaalde werkzaamheden alleen uitgevoerd worden door geregistreerde medewerkers. Bij Trias Jeugdhulp werken we volgens de professionele standaarden (normen) die zijn vastgelegd in de beroepscode, het tuchtrecht en de vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen.

Hoewel de verantwoordelijkheid om te werken met professionele standaarden bij de jeugdprofessional ligt, faciliteert Trias Jeugdhulp niet alleen het behalen van de benodigde registratiepunten maar ziet er ook op toe dat medewerkers geregistreerd blijven in het voor hen geldende beroepsregister. 

Trias Academie: opleiding, scholing en training 

Trias Jeugdhulp ondersteunt medewerkers bij de (professionele) ontwikkeling en het versterken van hun eigen kracht. Naast opleidingen en trainingen die onderdeel uitmaken van de basisvorming van de Trias-medewerker bieden we bijvoorbeeld functiespecifieke scholing aan. Daarnaast maken reflectie-activiteiten als supervisie, intervisie en werkbegeleiding deel uit van het totale scholings- en opleidingsaanbod van Trias Jeugdhulp.

Trias Jeugdhulp is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) erkend als opleider. Beroepsopleidingen van Trias Jeugdhulp komen hiermee in aanmerking voor accreditatie.

Interesse in werken in de jeugdhulp?

Heb je niet de vacature gevonden die bij je past, maar ga je graag aan de slag bij Trias Jeugdhulp? Stuur een mail naar werken@triasjeugdhulp.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden!