Privacy vinden we bij Trias Jeugdhulp heel belangrijk. Daarom voeren we alle werkzaamheden uit conform de AVG.

Privacy binnen Trias Jeugdhulp

Dat betekent dat we persoonlijke gegevens met zorg behandelen en beveiligen. De gegevens van bijvoorbeeld kinderen en jongeren die Trias Jeugdhulp ondersteunt, verzamelen we in een cliëntendossier. Welke gegevens in dit dossier worden opgenomen en wie er recht heeft op inzage, is vastgelegd in ons privacyreglement.

Zivver: veilig versturen van privacygevoelige informatie

Trias Jeugdhulp gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie
Vanaf 1 april 2021 gebruikt Trias Jeugdhulp Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen via e-mail. Hierdoor garanderen we dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen, en dat niemand anders dan jijzelf de inhoud van de e-mail kan lezen.

Opslaan en gebruik van online persoonsgegevens

Trias Jeugdhulp neemt alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Meer informatie over onder andere het bewaren en beheren van persoonsgegevens staat in het privacyreglement. Het privacyreglement is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Jeugdzorg.

App over privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Niemand mag informatie over jou zomaar delen of in een dossier opnemen. Dat geldt niet alleen als je thuis woont maar ook bij pleegouders of verblijf op een locatie.

Wil je bijvoorbeeld weten wat wel en niet mag? Zoek het dan op in de privacyapp. Hierin vind je antwoord op vragen rond privacy en rechten van jongeren.

Weet waar je recht op hebt!