Privacy vinden we bij Trias Jeugdhulp heel belangrijk. Onze privacyreglementen zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Jeugdzorg.

Opslaan en gebruik van online persoonsgegevens

Trias Jeugdhulp neemt alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om online persoonsgegevens te beveiligen. Meer informatie over onder andere het bewaren en beheren van persoonsgegevens via deze website staat in de privacyverklaring website

Zivver: veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 1 april 2021 gebruikt Trias Jeugdhulp Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen via e-mail. Hierdoor garanderen we dat wij gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen en dat niemand anders dan voor wie het bestemd is de inhoud van de e-mail kan lezen. Lees meer over het gebruik van Zivver.

Privacy binnen Trias Jeugdhulp

Binnen onze organisatie worden persoonlijke gegevens met zorg behandeld en beveiligd:

Cliënten

De gegevens van kinderen, jongeren en gezinnen die Trias Jeugdhulp ondersteunt, verzamelen we in een cliëntendossier. Welke gegevens in dit dossier worden opgenomen en wie recht heeft op inzage, is vastgelegd in ons privacyreglement jeugdige.

Pleegouders en gezinshuizen

Lees het privacyreglement voor pleegouders en het privacyreglement voor gezinshuisouders.

App over privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Niemand mag informatie over jou zomaar delen of in een dossier opnemen. Dat geldt niet alleen als je thuis woont maar ook bij pleegouders of verblijf op een locatie.

Wil je bijvoorbeeld weten wat wel en niet mag? Zoek het dan op in de privacyapp. Hierin vind je antwoord op vragen rond privacy en rechten van jongeren.

Weet waar je recht op hebt!