Privacy vinden we bij Trias Jeugdhulp heel belangrijk. Onze privacyreglementen zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Jeugdzorg.

Opslaan en gebruik van online persoonsgegevens

Trias Jeugdhulp neemt alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om online persoonsgegevens te beveiligen. Meer informatie over onder andere het bewaren en beheren van persoonsgegevens via deze website staat in de privacyverklaring website

Zivver: veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 1 april 2021 gebruikt Trias Jeugdhulp Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen via e-mail. Hierdoor garanderen we dat wij gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen en dat niemand anders dan voor wie het bestemd is de inhoud van de e-mail kan lezen. Lees meer over het gebruik van Zivver.

Privacy binnen Trias Jeugdhulp

Binnen onze organisatie worden persoonlijke gegevens met zorg behandeld en beveiligd:

Cliënten

De gegevens van kinderen, jongeren en gezinnen die Trias Jeugdhulp ondersteunt, verzamelen we in een cliëntendossier. Welke gegevens in dit dossier worden opgenomen en wie recht heeft op inzage, is vastgelegd in ons privacyreglement jeugdige.

Een gesprek opnemen

Wil je een geluidsopname maken van jouw gesprek(ken) met de hulpverlener, dan is dit mogelijk. Vanwege het portretrecht mag je geen beeldopnamen maken van een gesprek. Wil je een geluidsopname maken, meld dit dan vooraf aan de hulpverlener. Geef daarbij aan wat het doel is van jouw geluidsopname. Voor het maken van een opname gelden een aantal voorwaarden:

  • Heeft het gesprek meerdere deelnemers en één van de deelnemers geeft geen toestemming voor de opname, dan is het verboden om de opname te maken. 
  • Jouw geluidsopname van het gesprek is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik. Dit betekent dat je de opname nooit aan derden mag tonen, overdragen of openbaar mag maken.
  • Alle afspraken over het maken van geluidsopnamen worden schriftelijk vastgelegd of mondeling besproken aan het begin van de opname.
  • De geluidsopname moet in de originele vorm blijven. Dit betekent dat je de geluidsopname niet mag bewerken, knippen of plakken.
  • De hulpverlener kan vragen om een kopie van de geluidsopname of maakt de keuze om zelf het gesprek op te nemen. De opname wordt dan bewaard in het dossier.
  • Zijn er zwaarwegende redenen om het gesprek niet op te nemen, dan denken we mee voor een geschikt alternatief.

Heb je vragen? Stel ze aan je hulpverlener of neem contact op via privacy@triasjeugdhulp.nl.

Pleegouders en gezinshuizen

Lees het privacyreglement voor pleegouders en het privacyreglement voor gezinshuisouders.

App over privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Niemand mag informatie over jou zomaar delen of in een dossier opnemen. Dat geldt niet alleen als je thuis woont maar ook bij pleegouders of verblijf op een locatie.

Wil je bijvoorbeeld weten wat wel en niet mag? Zoek het dan op in de privacyapp. Hierin vind je antwoord op vragen rond privacy en rechten van jongeren.

Weet waar je recht op hebt!