Scheiden en ouderschap

Scheiden en ouderschap is soms heel lastig te combineren. Als dit bijvoorbeeld niet lukt of er is voortdurend strijd dan kan Trias Jeugdhulp ondersteunen. Met ouderschapsbemiddeling hebben we aandacht voor een meer passende vorm van ouderschap. Wij werken hierbij vanuit de visie dat een conflict niet van één ouder is. Het speelt zich af tussen ouders. Ouderschapsbemiddeling van Trias Jeugdhulp is er dan ook op gericht om de dynamiek tussen ouders te begrijpen. Samen onderzoeken we mogelijkheden en proberen tot verandering te komen.

Scheiden en ouderschap vorm geven

Het resultaat van onze ondersteuning is constructief parallel ouderschap. Dat betekent ouderschap gericht op samenwerken. Om dat te bereiken worden ouders gezamenlijk of individueel ondersteund. We besteden niet alleen aandacht aan het vormgeven van veranderingen in de twee gezinnen maar ook aan het opnieuw organiseren van het ouderschap. Een belangrijk element van de bemiddeling is de eerste verkenningsfase. Hierin onderzoeken we wat er aan de hand is. Daarbij kijken we bijvoorbeeld wat er tussen ouders speelt en schetsen we gezamenlijk perspectief waar we naartoe werken.

Ouderschapsbemiddeling is voor ouders die spanningen en conflicten ervaren. Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om het ouderschap opnieuw vorm te geven na de (echt)scheiding.

Locatie: 
Op een locatie van Trias.

Duur: 
5 tot 12 maanden. Er is gemiddeld 1 keer per 14 dagen contact met één of twee medewerkers.