Observatieplaatsing

Een observatieplaatsing zetten we in als er bijvoorbeeld vragen en zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind. Het is nog niet duidelijk is wat een passend aanbod is. Op de dagbehandelingsgroep zetten we dan onder andere observatie, diagnostische middelen, IQ-onderzoek en procesdiagnostiek in.

Een dagdeel bestaat uit vier uren, waarvan kinderen drie uren aanwezig zijn op de groep. Na het onderzoek hebben we inzicht in de ontwikkeling van het kind. Op basis hiervan stellen we een advies op voor een vervolgtraject.

Locatie: Op een dagbehandelingsgroep bij Trias in Hardenberg, Raalte, Wijhe en Zwolle
Duur: 8-12 weken.

In deze folder kun je meer lezen over een observatieplaatsing.