Struinkids

Struinkids is voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Het programma biedt daarom binnen de reguliere buitenschoolse opvang (BSO) extra aandacht en begeleiding.

Er vindt intensieve coaching en begeleiding plaats aan de hand van doelen voor het kind geformuleerd. Hierbij gaat het niet alleen om het vergroten van de sociale vaardigheden, de weerbaarheid en het zelfvertrouwen maar ook het versterken van het zelfbeeld. Daarnaast is het gericht op het ontlasten van de thuissituatie. Het eindresultaat van de coaching is dat kinderen de vaardigheden kunnen toepassen binnen de eigen dagelijkse leefwereld.

Locatie: BSO de Klooienberg in Zwolle. Deze individuele coaching is ook mogelijk op andere locaties.
Duur: Afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld zes maanden.

Download de brochure.