Gezinshuis

Een gezinshuis is een vorm van kleinschalige jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar. De gezinshuisouders geven niet alleen op professionele wijze vorm aan de verzorging maar ook aan de opvoeding en begeleiding. Dit gebeurt in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). 

Jongeren in gezinshuizen hebben bijvoorbeeld een ernstige ontwikkelingsachterstand of ernstige gedragsproblemen. Daarnaast kan er sprake zijn van complex trauma, een onveilige hechting, systemische problematiek of meervoudige problematiek. Het doel van een gezinshuisplaatsing is het creëren van een gezinsvergelijkende situatie waarin de jeugdige zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Locatie: Het gezinshuis
Duur: Enkele dagen tot meerdere jaren.