Een gezinshuis is een vorm van kleinschalige jeugdhulp waarin gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van een aantal jeugdigen. Deze jeugdigen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s) geplaatst.  

Wat is het doel?

Het doel van een gezinshuisplaatsing is het creëren van een gezinsvergelijkende situatie waarin de jeugdige zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp?

De gezinshuisouder biedt de jeugdige 24/7 een veilig, stabiel en professioneel opvoedklimaat.

Het gezinshuis ondersteunt en begeleidt de ontwikkeling van de jeugdige, en is gericht op het vergroten van het gevoel van basisveiligheid. Van hieruit kan de jeugdige ontspannen en herstellen. Ondersteuning van Trias Jeugdhulp kan bestaan uit: psycho-educatie, begeleidingsgesprekken, multidisciplinaire overleggen, gesprekken met ketenpartners en kindgesprekken. 

Het behandelteam

Het team bestaat uit gezinshuisouders, een trajectcoördinator en een gedragswetenschapper.