rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

TriASScare

TriASScare is een samenwerkingsverband tussen Trias Jeugdhulp en Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op twee behandelgroepen, de Berkummerhof en de Wythmenerhof, biedt TriASScare individuele behandeling aan jongeren tussen de 12 en de 18 jaar met (kenmerken van) autisme in combinatie met bijkomende problematieken zoals ADHD, gedragsproblemen, dwangklachten/tics, angststoornis of depressie problematiek.

Berkummerhof

Over het algemeen zijn de jongeren die op de Berkummerhof behandeling volgen wat meer prikkelgevoelig dan de jongeren op de Wythmenerhof. Om deze reden is de Berkummerhof ingedeeld in twee groepen van drie jongeren. Dit betekent dat de Berkummerhof twee woonkamers met een keuken heeft; een A-kant en een B-kant. De jongeren zijn ingedeeld op de A-kant (drie jongeren) of op de B-kant (3 jongeren). Daarnaast heeft iedere jongere een eigen slaapkamer met daarin een eigen badkamer.

Wythmenerhof

De Wythmenerhof geeft behandeling aan maximaal zes jongeren. De groep bestaat uit een gezamenlijke woonkamer met keuken. Daarnaast heeft iedere jongere een eigen slaapkamer. Vier slaapkamers hebben een badkamer op de slaapkamer. Twee slaapkamers hebben een afzonderlijke badkamer, die gedeeld wordt met een andere jongere.

Behandelteam

Tijdens de behandeling bij TriaASScare werken de jongeren samen met een behandelteam. Dit team bestaat uit groepsbehandelaren van zowel de Berkummerhof als de Wythmenerhof. Zij begeleiden de jongeren voornamelijk op de groep en geven trainingen. Ook onderhouden zij contact met ouders/verzorgers. Daarnaast bestaat het behandelteam uit een behandelcoördinator, een psychiater, een systeem- en een gedragstherapeut. Ook zijn er een gastvrouw, creatief therapeut, sportcoach en verpleegkundige verbonden aan TriASScare.

Leerdoelen

Het doel van de behandeling van TriASScare is het vergroten van vaardigheden en het (ver)werken van/aan problemen. De behandelaren kijken samen met de jongere naar wat hij/zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daarbij staat de leerwens en ondersteuningsvraag van de jongere centraal. Tijdens de behandeling werken we samen met ouders/verzorgers en kijken we ook naar wat zij nodig hebben om het leerproces van hun kind te kunnen ondersteunen. Aan de hand van de leerdoelen van de jongere en ouders/verzorgers stellen we behandeldoelen op.

Therapie en training

Tijdens je behandeling volgen de jongeren diverse therapieën en trainingen, zoals miliieutherapie, creatieve therapie, training zelfbeeld, muziektraining of Rots en Water. We bieden ook therapieën en trainingen aan jongeren en hun ouders/verzorgers samen, zoals de training Rots en Water of systeemtherapie. Het kan ook zijn dat ouders/verzorgers zelf een training gaan volgen, afhankelijk van de behandeldoelen.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome