Autisme behandelgroep (TriASScare)

Autisme behandelgroep TriASScare is een intramurale hoogspecialistische autisme behandeling voor jongeren van circa 10 tot 18 jaar. De behandelplaatsen (van Trias Jeugdhulp en Accare) zijn in Zwolle en uniek in de regio.

In deze groep wonen jongeren met een, in principe, normale intelligentie met een (zeer) ernstige autisme spectrumstoornis en een grote afhankelijkheid van anderen. Veelal is dit in combinatie met bijvoorbeeld bijkomende problemen zoals ADHD, gedragsproblemen en dwangklachten (tics). Vaak is er daarnaast sprake van meerdere problemen tegelijkertijd zoals angststoornis, depressie en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Zichzelf stabiel staande houden

De jongeren houden zich na een verblijf stabiel staande. Hierbij gaat het om het dagelijks functioneren op alle levensterreinen waardoor 24-uurs extern niet meer nodig is. We richten ons niet alleen op terugkeer naar huis of op kamers met begeleiding, maar ook op eventuele ambulante ondersteuning van het gezin.

Locatie: Op een behandelgroep in Zwolle.
Duur: De gemiddelde behandelduur op de groep bedraagt 10 maanden.