21 mei 2021

Het Team Vechtdal ambulante hulp en Dagbehandeling Jonge Kind van Trias Jeugdhulp zijn ontzettend blij met hun nieuwe locatie: de Kollergang 6 in Hardenberg. Dit pand, waar zij eind 2020 naartoe zijn verhuisd, is centraler gelegen dan hun oude locatie aan de Zwingel. Bovendien biedt het meer ruimte om kinderen en hun ouders de hulp te bieden die zij nodig hebben.

Daniëlle Pesselse, manager dagbehandeling bij Trias Jeugdhulp: ”We zijn erg blij met het nieuwe pand in Hardenberg. We kunnen al onze zorg nu onder een dak aanbieden. Binnen is het ruim en licht, buiten hebben de kinderen veel ruimte om te spelen.” Het Hardenbergse team biedt naast twee dagbehandelingsgroepen voor jonge kinderen, ook ambulante hulpverlening. Ze faciliteren bezoekregelingen vanuit pleegzorg en ondersteunen ouders in echtscheidingssituaties. 

Dagbehandeling Jonge Kind

De kinderen in de dagbehandeling zijn tussen de twee en vijf jaar oud. Daniëlle: “Bij ouders of verzorgers spelen vaak meerdere vragen over de opvoeding, de ontwikkeling of het gedrag van hun kind. Er zijn bijvoorbeeld problemen met de taal- of spraakontwikkeling, het kind heeft moeite met het uitvoeren van opdrachten of vindt het lastig om contact te maken met leeftijdsgenootjes.” De nieuwe plek met ruimere opzet zorgt dat Trias Jeugdhulp beter bij kan dragen aan een veilige en gestructureerde omgeving. 

Voor de twee groepen aan de Kollergang is de grotere locatie een uitkomst. “Per groep bieden we aan ongeveer acht kinderen een plek waar ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. We sluiten zoveel mogelijk aan op wat het kind al kan”, licht Daniëlle toe. Trias Jeugdhulp richt zich hierbij op het vergroten van de vaardigheden, passend bij de leeftijd en de ontwikkeling. De ouders of verzorgers worden actief betrokken bij de behandeling en de locatie heeft ook ruimte voor ondersteuning van een fysiotherapeut of logopedist. Lees meer over de dagbehandeling.

Ambulante hulp en ouderschap na scheiden

Naast dagbehandeling wordt vanuit de nieuwe locatie ook ambulante hulp en coaching aangeboden aan kinderen en jongeren (0-18 jaar) die ondersteuning kunnen gebruiken in hun ontwikkeling of opvoeding. Op verzoek van de ouders of een verwijzende instantie begeleidt het team de gezinnen in hun eigen omgeving. Daniëlle: “We stimuleren met onze hulp het aanleren van nieuwe vaardigheden zodat kinderen en jongeren zelfredzamer worden.” Een aantal medewerkers in Hardenberg is gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en kinderen in complexe echtscheidingssituaties. Vanuit de vestiging worden ouders gezamenlijk of individueel ondersteund bij het opnieuw vormgeven van ouderschap. Lees meer over de ambulante hulp.

Feestelijke opening

Aanvankelijk was het de bedoeling om de verhuizing naar de Kollergang te vieren met een feestelijke opening. “Vanwege de coronamaatregelen is dat er helaas nog niet van gekomen. Zodra het weer kan zullen we een goed moment vinden om deze locatie feestelijk te openen”, besluit Daniëlle.

Over Trias Jeugdhulp

Trias Jeugdhulp biedt met ruim 300 collega’s hulp bij opvoeden en opgroeien in brede zin in Overijssel. Van hulp aan huis, crisisopvang en dagbehandeling tot en met ondersteuning bij pleegzorg en begeleiding rondom scheidingen. Trias Jeugdhulp geeft gericht aandacht aan de mogelijkheden van de hulpvrager en maakt zoveel mogelijk gebruik van het eigen netwerk. Bekijk het zorgaanbod.