IBW staat voor Intern Begeleid Wonen. Het IBW is een zelfstandigheidstraining voor jongeren vanaf 16,5 jaar oud met autisme en veelal bijkomende psychische en/of gedragsproblematiek. IBW is ter voorbereiding op bijvoorbeeld een vorm van beschermd of begeleid zelfstandig wonen, of op kamers met ambulante begeleiding.

Wat is het resultaat?

Door deze vorm van begeleiding leert de jongere autisme meer te accepteren. Hij/zij ontwikkelt een beter gevoel van eigenwaarde. Daarnaast wordt de jongere weerbaarder en vaardiger op onder andere praktisch en sociaal-emotioneel gebied. Bovendien heeft hij/zij een persoonlijk toekomstperspectief op het gebied van wonen en leren, werk of dagbesteding.

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp? 

Het IBW biedt elke jongere een eigen ruimte binnen een huis om te oefenen met zelfstandig wonen. De jongere deelt een wasruimte en keukenblok met een aantal medebewoners. Er wordt een orthopedagogisch behandelklimaat neergezet door de jeugdzorgwerkers. Zij zijn dagelijks van 16:00 uur tot 10:00 uur aanwezig. 

Het behandelteam:

Het team bestaat uit jeugdzorgwerkers C en D en een gedragswetenschapper.