Wat is het doel van reguliere pleegzorg? 

Het creëren van een zo normaal mogelijke gezinssituatie, waarin het pleegkind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op verschillende gebieden. Het pleeggezin biedt een stabiele en veilige opvoedomgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen en herstellende hechtingservaringen kan op doen. 

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp? 

Trias Jeugdhulp verzorgt de match met een pleeggezin uit haar bestand of formaliseert de plaatsing in een netwerkgezin (pleegzorg in de naaste omgeving; familie, vrienden/kennissen).

Trias Jeugdhulp levert een jaarlijks wisselend aanbod van deskundigheidsbevordering voor pleeggezinnen. Denk bijvoorbeeld aan leeravonden over uiteenlopende thema’s zoals hechting, contact met ouders en verlies en rouw. Leeravonden zijn fysieke bijeenkomsten. Daarnaast is er een groeiend aanbod van e-learning modules. 

Het behandelteam

Het team bestaat uit een matcher, een pleegzorgbegeleider en een gedragswetenschapper.