Er zijn twee kleinschalige woongroepen (Rijssen) voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar. De kinderen die op de groepen wonen, komen uit gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Eerdere ambulante begeleiding, therapieën en/of plaatsing in een pleeggezin) zijn niet toereikend geweest, waardoor plaatsing op deze woongroep gewenst is.

Binnen deze kleinschalige woonvorm kunnen kinderen op een veilige plek opgroeien en ontvangen ze behandeling in een zo gezinsgericht mogelijke setting. Per groep is er plek voor 4 tot 6 jeugdigen, die kunnen instromen t/m 12 jaar. Ze leren met elkaar het ‘gewone leven’ leven, ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Hierbij worden ze ondersteund en ontvangen ze behandeling van de jeugdzorgwerkers, eventueel in samenwerking met andere hulpverleners.

De kleinschalige woongroepen in Rijssen zijn in een woonwijk, hebben een huiselijke sfeer en de jeugdigen mogen er zo lang blijven wonen als nodig: ‘Onvoorwaardelijk wonen’ dus. De focus ligt op nabijheid, stabiliteit en een huiselijke sfeer. De kinderen op de groep worden dus ook niet doorgeplaatst naar een andere woonplek.

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp?

De jeugdzorgwerkers bieden op elk moment van de dag en nacht begeleiding op de groep, ondersteund door een gedragswetenschapper. Bij de meeste kinderen is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, ASS, hechtingsproblematiek en/of trauma. De kinderen op de groep krijgen behandeling voor hun gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en onderliggende problemen in de gezinscontext, psychiatrische problematiek of traumatische gebeurtenissen. Als het nodig is vindt gedurende de behandeling psychodiagnostisch onderzoek plaats of krijgen ze aanvullende behandeling buiten de groep.

Het behandelteam

Het team bestaat uit jeugdzorgwerkers D en een gedragswetenschapper.