Voor wie?

Kleinschalig Specialistisch Wonen biedt een passende woon- en zorgvorm voor jongeren die in de reguliere zorg tussen wal en schip vallen. Het gaat hier om jongeren die meer nabijheid, structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid nodig hebben dan op een reguliere groep geboden kan worden. Door de moeite die deze jongeren hebben met de sociale dynamiek en druk in de maatschappij of in een reguliere behandelgroep, stagneert hun ontwikkeling.

Bij de Zwanenberg verblijven maximaal vijf jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (met uitloop naar 21) waarbij er sprake is van complexe en meervoudige problematiek zoals emotieregulatieproblemen, gedragsproblemen, seksueel grensoverschrijdend- en delinquent gedrag vanuit bijvoorbeeld ASS-problematiek (in combinatie met), trauma en hechtingsproblematiek. Jeugdzorgwerkers bieden op elk moment van de dag en nacht begeleiding op de groep, ondersteund door een gedragswetenschapper. Zorgvragen zijn gericht op het langdurig stabiel verblijf in combinatie met begeleiding en behandeling op maat. 

Wat is het resultaat?

Kleinschalig Specialistisch Wonen streeft naar een vorm van langdurig wonen waarin de zorgvraag en wens van de jongere uitgangspunten zijn. Het behalen van ontwikkeldoelen is afgestemd op mogelijkheden en kwetsbaarheden en sluit nauw aan bij het tempo van de jongere. Het doel van de plaatsing binnen KSW is in principe langdurig. Terugwerken naar een thuisplaatsing staat doorgaans niet op de voorgrond. Het perspectief voor de jongere na KSW richt zich vaak op beschermd/begeleid wonen. Na uitstroom is het waarschijnlijk dat er ook dan nog langdurende ondersteuning en begeleiding noodzakelijk is, maar dan vanuit de volwassenenzorg. 

Het behandelteam

Het team bestaat uit jeugdzorgwerkers C en D en een gedragswetenschapper. Daarnaast werken wij samen met het cliëntsysteem (ouders, verwijzer, school), diverse ketenpartners zoals de GGZ en zetten aanvullende diagnostiek en behandeling in daar waar nodig.