Wat is het doel van deeltijd pleegzorg

Het creëren van een zo normaal mogelijke gezinssituatie, waarin het pleegkind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op verschillende gebieden. Het pleeggezin biedt een stabiele en veilige opvoedomgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen en herstellende hechtingservaringen kan op doen. 

Deeltijdpleegzorg wordt bijvoorbeeld ingezet om (pleeg/gezinshuis)ouders te ontlasten, om zo problemen, voortijdig afbreken van plaatsingen en/of uithuisplaatsing te voorkomen

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp?

Deeltijdpleegzorg bieden kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld een aantal dagdelen per week, meerdere dagen per week, per maand en/of in schoolvakanties. Het gaat altijd om maximaal 3 dagen in de week. 

Trias Jeugdhulp verzorgt de match met een deeltijd pleeggezin uit haar bestand of formaliseert de plaatsing in een netwerkgezin (pleegzorg in de naaste omgeving; familie, vrienden/kennissen). Vervolgens wordt het gezin begeleid door een pleegzorgbegeleider van Trias Jeugdhulp. Trias Jeugdhulp levert een jaarlijks wisselend aanbod van deskundigheidsbevordering voor pleeggezinnen. Denk bijvoorbeeld aan leeravonden over uiteenlopende thema’s zoals hechting, contact met ouders en verlies en rouw. Leeravonden zijn fysieke bijeenkomsten. Daarnaast is er een groeiend aanbod van e-learning modules. 

Het behandelteam

Het team bestaat uit een matcher, een pleegzorgbegeleider (jeugdzorgwerker) en een gedragswetenschapper.