Wat is het doel van de coaching?

Het jonge kind (2-7 jaar) kan de ontwikkeling en vaardigheden toepassen binnen zijn eigen, dagelijkse leefwereld. Ter voorkoming van zwaardere inzet of opname dagbehandeling. 

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp?

Een jeugdzorgwerker levert coaching binnen de dagelijkse leefwereld van het kind. Dit kan de dagopvang, het onderwijs en thuis zijn. De intensiteit van de coaching is afhankelijk van de individuele hulpvraag. Gemiddeld duurt dit 4 maanden. 

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit meerdere SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerkers en een gedragswetenschapper.