De BGP is een voorziening voor jongeren van circa 12 tot 18 jaar én hun (gezins)systeem bij wie er sprake is van meervoudige, complexe problematiek. Vaak staan gedragsproblemen op de voorgrond, maar onderliggend is ook sprake van problemen in de gezinscontext, psychische of psychiatrische problematiek, traumatische gebeurtenissen, problemen met onderwijs en/of problematisch middelengebruik. De BGP is een interne ‘driemilieuvoorziening’ van Trias Jeugdhulp, waarbij verblijf, dagbesteding (onderwijs/werk) en vrije tijd nauw met elkaar verbonden zijn. Hiervoor is er intensieve samenwerking met ggz, onderwijs en verslavingszorg. De behandeling is intensief, zo lang als nodig, maar niet langer dan noodzakelijk. Behandeling is erop gericht dat jongeren en ouders samen komen tot een veranderwens en het vertrouwen krijgen dat zij ook tot die verandering in staat zijn.

Wat is het resultaat? 

De ontwikkeling van de jongere en zijn of haar gezinssysteem is (weer) op gang gekomen. Doelstelling is dat het gezin weer samen verder kan, eventueel met een lichtere vorm van ondersteuning. Perspectief is terug naar huis, tenzij dit echt niet kan als de ontwikkeling van een jongere daarmee bedreigd wordt. Wanneer gedurende de behandeling duidelijk wordt dat de jongere niet langer in het gezin kan functioneren, is het doel de jongere toe te leiden naar een vorm van verblijf met een lichtere vorm van behandeling of zorg. 

Welke zorg levert Trias Jeugdhulp?

Deze behandelgroep bestaat uit twee groepen van vijf jongeren. Jeugdzorgwerkers bieden op elk moment van de dag en nacht begeleiding op de groep, ondersteund door een gedragswetenschapper. De gemiddelde behandelduur op de groep bedraagt 6 tot 9 maanden. Er wordt met een jongere en zijn of haar gezinssysteem gewerkt aan vastgestelde doelen volgens een aantal effectieve methodieken. 

Het behandelteam

Het team bestaat uit jeugdzorgwerkers C en D en een gedragswetenschapper.

Samenwerken

Er is een samenwerkingsverband met de Ambelt voor onderwijs. Er wordt samengewerkt met verschillende GGZ-partners, waaronder Accare. Indien nodig werken we intensief samen met Tactus.