De behandelgroepen regulier (het Havenhuis en het Dijkhuis), bieden plek aan jongeren van 12-18 jaar. Jeugdigen verblijven hier in een veilige en stabiele leefomgeving waarin hun ontwikkeling (weer) gestimuleerd wordt. 

Wat is het resultaat?

Het doel is dat het gezin weer samen verder kan, eventueel met een lichtere vorm van ondersteuning. Perspectief is terug naar huis, tenzij de ontwikkeling van een jongere daarmee bedreigd wordt. Wanneer gedurende de behandeling duidelijk wordt dat de jongere niet langer in het gezin kan functioneren, is het doel de jongere te begeleiden naar een vorm van verblijf met een lichtere vorm van behandeling of zorg.

Voor het Havenhuis geldt dat (de meeste) jongeren terug kunnen naar huis of naar een gezinsvervangende situatie.

Voor het Dijkhuis geldt dat (de meeste) jongeren door kunnen stromen naar een traject richting zelfstandigheid.

Het behandelteam:

Het team bestaat uit jeugdzorgwerkers C en D en een gedragswetenschapper.