Het (pleeg)gezin krijgt ambulante ondersteuning van Trias Jeugdhulp, terwijl het kind in het pleeggezin verblijft. Deze ambulante ondersteuning richt zich op ontwikkelingsgericht opvoeden, begeleiding van het contact, psycho educatie of benodigde aanvullende therapieën. Wanneer nodig kan deze ambulante begeleiding worden geïntensiveerd, wanneer schade in het verleden kan leiden of heeft geleid tot overlevingspatronen die de hechting of de ontwikkeling van het kind verstoren. Onze specialistische zorg helpt deze overlevingspatronen te doorbreken en bij heling en herstel. 

Het doel van de ambulante begeleiding is het stimuleren van de ontwikkelingsgroei van het pleegkind en het opheffen van belemmeringen veroorzaakt door bijvoorbeeld trauma. Trias Jeugdhulp helpt de handelingsbekwaamheid van pleegouders en ouders te vergroten zodat ze weten wat ze moeten doen om het kind zich beter te laten voelen en zich goed te laten ontwikkelen. Ook wordt geïnvesteerd in het soepel laten verlopen van de omgang tussen de ouders, het kind en de pleegouders. 

Het behandelteam

Het team bestaat uit een pleegzorgbegeleider en een gedragswetenschapper.