Stageplaats Dagbehandeling “Dwergjes” in Zwolle

vacaturenummer: S014-2023

Functie: Stagiaire Pedagogische Medewerker B DJK
Periode: aug/sept 2023- juni/juli 2024
Aantal uur: +/_ 16 uur per week
Locatie: Zwolle
Werkdagen: woensdag en vrijdag

Waarom stage lopen bij Trias Jeugdhulp?

Dit schooljaar loop ik met plezier stage bij Dagbehandeling schoolgaand kind op de groep stokstaartjes en één dag op de Dwergjes groep. Het is een klein, jong en enthousiast team.  die graag met je meedenken. Je hebt te maken met een leuke & diverse doelgroep. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar doelen eigen doelen, waarvoor hij/zij de tijd en ruimte krijgt deze aan te leren en hierin te ontwikkelen. Als stagiaire krijg je tijd om te leren en draai je steeds meer mee in het dagprogramma, waarin je gedurende de tijd steeds meer taken oppakt. Dit vind ik prettig omdat je vooral door te doen veel leert. Je wordt hierin ondersteunt door collega’s die met je meekijken en meedenken in je ontwikkeling. Doordat het een klein en enthousiast team is, is er goed contact tussen collega’s waarin wordt afgestemd en waarin ik de samenwerkingsband als prettig ervaar. Je wordt hierin gezien als gelijkwaardig en jouw mening en ideeën zijn hierbij belangrijk. Dit alles maakt dat Trias Jeugdhulp een leuke organisatie is om je stage te lopen. 

 Wat ga je doen?

Dagbehandelingsgroep Jonge Kind De Dwergjes biedt behandeling aan kinderen in de leeftijd van ongeveer 2,5 t/m 5 jaar. Op de woensdag en vrijdag is deze groep open. De DJK biedt dagbehandeling aan kinderen met (meervoudige) complexe problemen waarbij de ontwikkeling op verschillende gebieden is verstoord, wat zich o.a. uit in problematisch gedraag. Te denken valt aan ernstige taal-spraakachterstand, moeite met contact maken, moeite met concentreren en/ of het uitvoeren van taakjes en opdrachten. De behandeling wordt verzorgd in multidisciplinair verband.

Als stagiaire pedagogisch medewerker B ben je – in nauwe samenwerking met de andere leden van het behandelingsteam – verantwoordelijk voor het begeleiden en behandelen van een groep van maximaal 8 kinderen. Voorspelbaarheid, duidelijkheid en structuur zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. Op de groep wordt gewerkt vanuit het competentiemodel. Tevens is het oplossingsgericht werken een beroepshouding Er wordt gericht gekeken naar de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind. Samenwerking met ouders is hierbij van groot belang. 

Ten behoeve van de behandeling verricht je werkzaamheden als het ontwikkelen en uitvoeren van groepsactiviteiten, het doen van/meekijken met observatie, het verzorgen van rapportage en overdracht en het voeren van kind- en teamgerichte gesprekken. Het samenwerken met ouders/verzorgers en/of ambulante werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. Zo kan samenwerken met andere organisaties, zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen ook tot de mogelijkheden behoren. Het verrichten van verzorgende en huishoudelijke handelingen behoort tot slot ook tot de taken.

Bij Trias gaan we mee met de ontwikkelingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze cliënten. Zo ook op het gebied van blended care, een combinatie van face-to-face hulpverlening en digitale hulpverlening. Als je bij Trias gaat stage lopen verwachten we dat je een bijdrage levert aan deze ontwikkeling. Dit doe je door tijdens je stage een digitaal product te maken of door mee te draaien in ons ontwikkelteam blended care.

Wat maakt jou de ideale stagiaire?

Jij past binnen Trias Jeugdhulp als je de volgende uitrusting bezit: 

 • Jij volgt op dit moment de opleiding mbo Social Work of mbo niveau 4, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker of Persoonlijk begeleider maatschappelijke Zorg.
 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
 • Jij bent flexibel 
 • Jij hebt affiniteit met onze doelgroep (het jonge kind)
 • Jij bent stressbestendig 
 • Jij bent open en vraagt feedback op je eigen handelen
 • Jij hebt een zelfstandige werkhouding, maar gericht op samenwerking  
 • Jij staat stevig in je schoenen
 • Je hebt een flinke dosis enthousiasme, humor en bent zuiver in contact en communicatie 
 • Je bent geduldig en past je aan naar behoefte van het kind 

Wat bieden wij jou?

Uiteraard fijne collega’s, een informele werksfeer en een interessante stageplek. Maar dat is niet het enige. Wij bieden:

 • Stagevergoeding conform cao Jeugdzorg. €400,- per maand op basis van een 32 urige werkweek of meer. Indien je minder uren stage loopt, wordt het naar rato berekend.
 • De juiste begeleiding tijdens jouw stage 
 • Introductie- en evaluatiemomenten met andere stagiaires (vergroot je netwerk!) 
 • Mogelijkheden tot deelname aan trainingen en cursussen 
 • Mogelijkheden tot een kijkje in de keuken bij andere zorgmedewerkers (vergroot je kennis van verschillende doelgroepen!) 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op met onze collega Anita Brand via a.brand@triasjeugdhulp.nl. Zij vertelt je als trajectcoördinator en pedagogisch medewerker graag meer over de inhoud van deze stage.

Wil je solliciteren?

Zie jij het helemaal zitten binnen Trias? Stuur dan je sollicitatie, inclusief CV, per e-mail naar stage@triasjeugdhulp.nl, onder vermelding van vacaturenummer S014-2023. Je kunt reageren tot 14 april 2023. Zonder vermelding van het vacaturenummer, kan je sollicitatie niet in behandeling worden genomen.