rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Ik heb een klacht

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over onze hulpverlening. Er is een meningsverschil ontstaan of je vindt dat zaken niet goed lopen. We vinden het belangrijk dat je dit laat weten. Dus als je denkt dat het anders moet, bespreek dit dan eerst met de hulpverlener. Komen jullie er niet uit, dan kunnen we een leidinggevende inschakelen. In dat laatste geval kun je een e-mail sturen naar: directiesecretariaat@triasjeugdhulp.nl of bellen naar 06 83691688.

Lukt het niet om het probleem samen op te lossen, dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel.

Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel
Postbus 727
8000 AS Zwolle
06 12042681
algemeen@klachtencommissiejeugd.nl

Vind je het moeilijk om een klacht in te dienen dan kun je een vertrouwenspersoon inschakelen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg Overijssel.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 
Bergstraat 23
7411 ER  Deventer
088 555 1000
info@akj.nl
www.akj.nl

Meer achtergrondinformatie vind je hier:
Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel
Klachtenregeling Jeugdzorg Overijssel

Tuchtrecht

Medewerkers van Trias moeten handelen volgens de normen en regels die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Deze regels zijn vastgelegd in de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. In deze code staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect om moet gaan met cliënten en dat hij geen misbruik mag maken van zijn gezag.

Als je vindt dat een van onze medewerkers zich niet houdt aan deze Beroepscode, dan kun je een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht bij het onafhankelijke College van Toezicht. Het college oordeelt of de jeugdprofessional volgens de geldende normen heeft gehandeld.

Klachten kunnen alleen digitaal worden ingediend bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht

Met het klachtrecht krijg je de mogelijkheid om te klagen over de manier waarop de instelling jou helpt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bejegening, procedures of beslissingen. Met het tuchtrecht wordt gekeken naar het professioneel handelen van de jeugdzorgwerker. Met andere woorden worden de gedragsregels in de Beroepscode wel goed nageleefd. In deze folder lees je meer over het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome