Steunouders

Wat doet een steunouder?

Een steunouder is voor een langere periode beschikbaar om jouw kind een halve dag of een dag per week op te vangen. Om voor het kind te zorgen, om leuke dingen te doen of gewoon mee te draaien in het gezin. Ondertussen krijgen jullie als ouders de tijd voor andere dingen. Even tijd iets voor jezelf te ondernemen of aandacht te geven aan andere kinderen.

Hoe zoeken we een steunouders?

Het zoeken naar een steunouder doen we altijd in goed overleg met jullie als ouders. We kijken in het netwerk van het kind, in jullie eigen netwerk of in het bestand van mensen dat zich als steunouder heeft aangemeld. Ook plaatsen wij op Facebook soms een oproep met een korte beschrijving (met fictieve namen), waarop een steunouders kunnen reageren als zij in de buurt wonen.

Heb ik wel recht op een steunouder?

We merken dat ouders zich soms bezwaard voelen een beroep te doen op steunouders. We horen dan dingen als: ‘anderen hebben het nóg zwaarder’, of ‘we vinden dat we dit zelf moeten kunnen oplossen’. Wij weten uit ervaring, dat de inzet van een steunouder een positieve effect heeft op alle gezinsleden. Daarom zeggen wij bij Trias: bij twijfel altijd doen! Er zijn ook geen criteria; iedere ouder die denkt wel wat steun te kunnen gebruiken, heeft recht op een steunouder.

Steunouder in het kort:

  • wonen in de buurt
  • ontlasten de situatie bij een gezin, brengen rust en stabiliteit
  • zijn voor langere tijd beschikbaar
  • vangen het kind op voor een halve dag of een dag per week
  • komen uit het eigen netwerk van de ouders of hebben zichzelf aangemeld
  • vergroten het netwerk van het kind

De ervaring van Joanne

steunouder

Wij ervaren onze rol als steunouder heel positief. Het is fijn om iets voor een ander te doen en het is ook nog eens heel gezellig om Ingrid over de vloer te hebben. Omdat ze als pleegkind in een hele andere situatie zit, leren onze kinderen dat mensen heel verschillend kunnen, en mogen zijn. Daarnaast ervaren ze ook dat voor ons gewone zaken lang niet altijd zo vanzelfsprekend zijn. Onze kinderen accepteren haar zoals ze is en Ingrid accepteert ons gezin.

Die ene dag in de week komt Ingrid met veel plezier en je merkt dat ze zich thuisvoelt. Als ze bij ons is, gaat ze gewoon mee in de dagelijkse flow en past zich heel goed aan. Samen bedenken de kinderen wat ze kunnen doen. Het is dan ook leuk om te zien dat ze zich geen moment vervelen… en wij ook niet.

Joanne

De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd

Hoe werkt het voor een steunouder

Steunouder worden? Download de brochure.

Hoe werkt het voor pleegouders?

Download de brochure over het inschakelen van een steunouder.

Meer informatie

Neem contact op met Mathilde Elshof op 06 11 53 81 91.